Parlamento klausimas - O-0067/2006Parlamento klausimas
O-0067/2006

  Aplinkos apsauga: kova su nusikalstamumu, baudžiamosios teisės pažeidimai ir baudos

  KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0067/06
  pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
  pateikė Karl-Heinz Florenz Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto vardu
  Tarybai

  Procedūra : 2006/2642(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-0067/2006
  Pateikti tekstai :
  O-0067/2006 (B6-0438/2006)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  2001 m. kovo 13 d. Komisija pateikė direktyvos projektą „Aplinkos apsauga: kova su nusikalstamumu, baudžiamosios teisės pažeidimai ir baudos“.

   

  R. Oomen-Ruijten buvo paskirta pranešėja, ir jos pranešimas buvo priimtas per pirmąjį svarstymą 2002 m. balandžio 9 d. plenariniame posėdyje.

   

  Tą pačią dieną Europos Parlamentas savo teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę projekto paprašė Tarybą nepriimti šio pamatinio sprendimo, kol nebuvo priimta Komisijos pasiūlyta direktyva.

   

  Tačiau Taryba, užuot priėmusi politinį susitarimą dėl šio direktyvos pasiūlymo, priėmė trečiojo ramsčio pamatinį sprendimą ta pačia tema (2003 m. sausio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/80/TVR dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę, OL L 29, 2003 2 5, p. 55; „pamatinis sprendimas“).

   

  Tam prieštaraudami Komisija ir Parlamentas kreipėsi į Europos Teisingumo teismą ir 2005 m. rugsėjo 13 d. Teismas panaikino pamatinį sprendimą.

   

  Ko Taryba ketina imtis po šio Teisingumo Teismo sprendimo?

   

   

  Pateikta: 21.06.2006

  Perduota: 22.06.2006

  Atsakyti iki: 13.07.2006