Parlamendi esitatud küsimus - O-0076/2006Parlamendi esitatud küsimus
O-0076/2006

Euroopa Parlamendi kaasamine Haagi konverentsi töösse pärast ühenduse ühinemist konverentsiga

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0076/06
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Giuseppe Gargani Õigusasjade komisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetlus : 2006/2602(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0076/2006
Esitatud tekstid :
O-0076/2006 (B6-0324/2006)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Pidades silmas ühenduse ühinemist Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsiga, palutakse komisjonilt teavet selle kohta, milliseid praktilisi meetmeid ta kavatseb esitada, et kaasata Euroopa Parlamenti konverentsi töösse ja konsulteerida parlamendiga Haagi konventsioonide projektide osas, eriti kui need puudutavad valdkondi, milles parlamendil on kaasotsustamise õigus koos nõukoguga ning/või kui ühendus on juba konkreetses valdkonnas õigusakte vastu võtnud või kavatseb seda teha.

 

 

Esitatud: 27.06.2006

Edastatud: 29.06.2006

Vastuse tähtaeg: 06.07.2006