Parlamento klausimas - O-0076/2006Parlamento klausimas
O-0076/2006

Europos Parlamento dalyvavimas Hagos konferencijos darbe Bendrijai prisijungus prie šios konferencijos

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0076/06
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Giuseppe Gargani Teisės reikalų komiteto vardu
Komisijai

Procedūra : 2006/2602(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0076/2006
Pateikti tekstai :
O-0076/2006 (B6-0324/2006)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijai siūloma dalyvauti Hagos tarptautinėje privatinės teisės konferencijoje, kyla klausimas Komisijai, kokius realius veiksmus ji ketina siūlyti, kad Parlamentas būtų įtrauktas į konferencijos darbą ir konsultuotų ją rengiant Hagos konvencijų projektus, ypač jei jie susiję su tomis sritimis, kuriose Parlamentas dalijasi bendro sprendimo galiomis su Taryba ir (arba) jei tam tikros srities teisės aktus Bendrija jau priėmė ar ketina priimti.

 

 

Pateikta: 27.06.2006

Perduota: 29.06.2006

Atsakyti iki: 06.07.2006