Parlamentarno vprašanje - O-0076/2006Parlamentarno vprašanje
O-0076/2006

Sodelovanje Evropskega parlamenta pri delu haaške konference po pristopu Skupnosti

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0076/06
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložitev: Giuseppe Gargani, v imenu Odbora za pravne zadeve
za Komisijo

Postopek : 2006/2602(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0076/2006
Predložena besedila :
O-0076/2006 (B6-0324/2006)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Kakšne konkretne korake namerava Komisija predlagati ob upoštevanju predlaganega pristopa Skupnosti k haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu, da bo Parlament vključen v postopke te konference in vprašan za mnenje o osnutku haaških konvencij, zlasti če zadevajo področja, kjer soodloča skupaj s Svetom, in/ali v primerih, ko je Skupnost za določeno področje že sprejela zakonodajo oziroma jo namerava sprejeti?

 

 

Vloženo: 27.06.2006

Posredovano: 29.06.2006

Rok za odgovor: 06.07.2006