Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0085/2006Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0085/2006

Situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0085/06
jf. forretningsordenens artikel 108
af Joseph Daul og Janusz Wojciechowski for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0085/2006
Indgivne tekster :
O-0085/2006 (B6-0435/2006)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kommissionen offentliggjorde den 28. juni 2006 sin beretning om situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (KOM(2006)0345). Beretningen bekræfter nogle velkendte omstændigheder og viser, at der en varig krise på markedet for bærfrugt. Krisen berører hovedsageligt de nye medlemsstater og navnlig Polen, og den har betydelige negative konsekvenser i EU's fattigste regioner. Selv om Parlamentet gentagne gange har understreget problemets betydning, har Kommissionen hidtil ikke taget nogen af de nødvendige skridt til at løse problemerne. Kan Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger den agter at foreslå med henblik på at:

 

  1. reducere importen fra tredjelande af bærfrugt til forarbejdning, især ved at sætte en stopper for de dumpingmetoder, der er kendetegnende for en del af denne import?

 

  1. indføre en støtteordning for producentgrupper og -organisationer, som er særlig tilpasset de nye medlemsstaters situation?

 

  1. gøre det lettere at opnå kompensation i forbindelse med skader som følge af dårlige vejrforhold?

 

  1. gøre det muligt for landmænd, der uventet og midlertidigt er i vanskeligheder på grund af et for stort udbud på markedet, at få kompensation for en opgivelse af høsten?

 

  1. opfordre medlemsstaterne til at indføre økonomiske incitamenter til at destruere bærfrugtplantager, når der er et for stort udbud på markedet?

 

  1. frigive midlerne til fremme af forbruget af bærfrugt i EU?

 

 

Indgået: 14.07.2006

Videresendt: 18.07.2006

Besvarelsesfrist: 25.07.2006