Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0085/2006Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0085/2006

Η κατάσταση του τομέα των φρούτων με σαρκώδεις καρπούς και των κερασιών που προορίζονται για μεταποίηση

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0085/06
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Joseph Daul και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0085/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0085/2006 (B6-0435/2006)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 28 Ιουνίου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση για την κατάσταση του τομέα των φρούτων με σαρκώδεις καρπούς και των κερασιών που προορίζονται για μεταποίηση (COM(2006)0345 τελ.). Η έκθεση επιβεβαιώνει τις ήδη γνωστές περιστάσεις και δείχνει ότι στην αγορά φρούτων με σαρκώδεις καρπούς έχουμε μια κατάσταση μόνιμης κρίσης. Η κρίση αφορά κυρίως τα νέα κράτη μέλη, και, ειδικότερα την Πολωνία, και οι επιπτώσεις της είναι σημαντικές στις πλέον φτωχές περιφέρειες της Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε επανειλημμένα τη σημασία αυτού του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε καμία από τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση αυτής της κρίσης. Η Επιτροπή μπορεί να αναφέρει, ποια μέτρα προτίθεται να προτείνει ώστε:

 

  1. να μειωθούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες φρούτων με σαρκώδεις καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση, κυρίως για να θέσει τέρμα στις πρακτικές ντάμπινγκ που χαρακτηρίζουν ορισμένες εισαγωγές;

 

  1. να εισαχθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένος στην κατάσταση των νέων κρατών μελών;

 

  1. να διευκολύνει τη λήψη αντισταθμίσεων στο πλαίσιο των ζημιών που προκλήθηκαν από τις κακές κλιματολογικές συνθήκες;

 

  1. να επιτρέψει στους γεωργούς σε περίπτωση δύσκολης, απρόβλεπτης και προσωρινής καταστάσεως που δημιουργήθηκε από υπερβολική προσφορά στην αγορά να λάβουν αντισταθμίσεις για "εγκατάλειψη" της συγκομιδής;

 

  1. να καλέσει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν οικονομικά κίνητρα για την καταστροφή των φυτειών φρούτων με σαρκώδεις καρπούς, στο πλαίσιο κατάστασης πλεονάσματος στην αγορά;

 

  1. να ελευθερώσει τις πιστώσεις για την προώθηση της κατανάλωσης των φρούτων με σαρκώδεις καρπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

 

 

Κατάθεση: 14.07.2006

Διαβίβαση: 18.07.2006

Λήξη προθεσμίας: 25.07.2006