Parlamendi esitatud küsimus - O-0085/2006Parlamendi esitatud küsimus
O-0085/2006

Marja- ja töötlemiseks mõeldud kirsside sektori olukord

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0085/06
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Joseph Daul ja Janusz Wojciechowski Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0085/2006
Esitatud tekstid :
O-0085/2006 (B6-0435/2006)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

28. juunil 2006 esitas komisjon aruande marja- ja töötlemiseks mõeldud kirsside sektori olukorra kohta (KOM(2006)0345 lõplik). Aruandes kinnitatakse juba tuntud asjaolusid ja näidatakse, et marjaturul valitseb kestev kriis. Kriis puudutab peamiselt uusi liikmesriike, eriti Poolat, ning sellel on liidu kõige vaesemates piirkondades tuntavad negatiivsed tagajärjed. Kuigi parlament on korduvalt rõhutanud selle probleemi tähtsust, ei ole komisjon tänaseni võtnud mingeid nimetatud kriisi lahendamiseks vajalikke meetmeid. Kas komisjon võib öelda, milliseid meetmeid kavatseb ta esitada selleks, et

 

  1. vähendada kolmandatest riikidest pärit töötlemiseks mõeldud marjade importi, eelkõige tehes lõpu teatavat importi iseloomustavale dumpingutegevusele;

 

  1. võtta kasutusele spetsiaalselt uutes liikmesriikides valitseva olukorraga kohandatud tootjarühmade ja -organisatsioonide toetusmehhanism;

 

  1. kergendada hüvitise saamist halbade ilmastikutingimuste tõttu tekkinud kahjude eest;

 

  1. võimaldada talupidajatel saada turul valitseva ülepakkumise tõttu tekkinud raske, ettenägematu ja ajutise olukorra puhul hüvitist saagi loovutamise eest;

 

  1. paluda liikmesriikidel võtta kasutusele rahalised stiimulid marjaistanduste hävitamiseks turul valitseva ülepakkumise korral;

 

  1. eraldada rahalisi vahendeid marjade tarbimise edendamiseke Euroopa Liidus?

 

 

Esitatud: 14.07.2006

Edastatud: 18.07.2006

Vastuse tähtaeg: 25.07.2006