Parlamento klausimas - O-0085/2006Parlamento klausimas
O-0085/2006

Padėtis perdirbti skirtų uogų ir vyšnių sektoriuje

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0085/06
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Joseph Daul ir Janusz Wojciechowski Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu
Komisijai

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0085/2006
Pateikti tekstai :
O-0085/2006 (B6-0435/2006)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos Komisija 2006 m. birželio 28 d. pateikė padėties perdirbti skirtų minkštųjų vaisių ir vyšnių sektoriuje (KOM(2006)0345 galutinis) ataskaitą. Ataskaitoje patvirtinamos jau žinomos aplinkybės ir nurodoma, kad uogų sektorius patiria ilgalaikę krizę. Dėl krizės labiausiai kenčia naujosios šalys narės, ypač Lenkija, krizės padariniai ypač nemaži neturtingiausiuose Sąjungos regionuose. Nepaisant to, kad Parlamentas daugybę kartų pabrėžė šios problemos svarbą, Europos Komisija iki šiol nesiėmė jokių būtinų žingsnių šiai problemai išspręsti. Ar galėtų Komisija nurodyti, kokių priemonių ji ketina pasiūlyti imtis siekdama:

 

  1. sumažinti perdirbti skirtų uogų importą iš trečiųjų šalių, ypač panaikinti dempingą, kuris naudojamas kai kuriais importavimo atvejais?

 

  1. sukurti prie naujųjų šalių padėties pritaikytą paramos gamintojų grupėms ir organizacijoms mechanizmą?

 

  1. palengvinti kompensacijų už nuostolius, patirtus dėl blogų oro sąlygų, gavimą?

 

  1. sudaryti galimybę žemės ūkio darbuotojams gauti kompensacijas už derliaus atsisakymą susiklosčius sudėtingai padėčiai, kai atsiradus nenumatytoms ir laikinoms aplinkybėms rinkoje susidaro produkcijos perteklius?

 

  1. paraginti valstybes nares taikyti finansines paskatas ūkininkams, naikinantiems uogų ūkius tais atvejais, kai rinkoje susidaro produkcijos perteklius?

 

  1. skirti lėšų uogų vartojimui Europos Sąjungoje skatinti?

 

 

Pateikta: 14.07.2006

Perduota: 18.07.2006

Atsakyti iki: 25.07.2006