Parlamenta jautājums - O-0085/2006Parlamenta jautājums
O-0085/2006

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0085/06

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0085/2006
Iesniegtie teksti :
O-0085/2006 (B6-0435/2006)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Joseph Daul un Janusz Wojciechowski, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā

Komisijai

 

Temats Situācija pārstrādei paredzēto ogu un ķiršu nozarē

 

2006. gada 28. jūnijā Eiropas Komisija iesniedza ziņojumu par situāciju pārstrādei paredzēto ogu un ķiršu nozarē (KOM(2006)0345 galīgā redakcija). Šis ziņojums apstiprina jau zināmo situāciju un pierāda, ka ogu tirgū valda ilgstoša krīze. Krīze galvenokārt skar jaunās dalībvalstis, un jo īpaši Poliju, un tās negatīvās sekas smagi izpaužas Eiropas Savienības nabadzīgākajos reģionos. Par spīti tam, ka Eiropas Parlaments vairākas reizes uzsvēris šīs problēmas nozīmību, Eiropas Komisija līdz šim brīdim nav veikusi nepieciešamos pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai. Vai Eiropas Komisija varētu norādīt, kādus pasākumus tā plāno veikt, lai:

 

  1. samazinātu pārstrādei paredzēto ogu importu no trešām valstīm, galvenokārt likvidējot dempinga praksi, kas raksturīga konkrētu ražojumu importam?

 

  1. ieviestu ražotāju grupu un organizāciju atbalsta mehānismu, kas ir īpaši pielāgots jauno dalībvalstu situācijai?

 

  1. veicinātu kompensāciju izmaksu par zaudējumiem, ko radījuši slikti klimatiskie apstākļi ?

 

  1. grūtā un neparedzētā situācijā, kas uz laiku radusies pārlieku liela tirgus piedāvājuma dēļ, ļautu lauksaimniekiem saņemt kompensāciju par ražošanas pārtraukšanu ?

 

  1. aicinātu dalībvalstis ieviest finanšu atvieglojumus par ogaugu stādījumu iznīcināšanu pārlieku liela tirgus piedāvājuma dēļ?

 

  1. atsaistītu līdzekļus ogu patēriņa veicināšanai Eiropas Savienībā?

 

 

Iesniegts: 14.07.2006

Nosūtīts: 18.07.2006

Termiņš atbildei: 25.07.2006