Menettely : 2006/2629(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0094/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0094/2006 (B6-0430/2006)

Keskustelut :

PV 26/09/2006 - 18
CRE 26/09/2006 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 34kWORD 28k
11. syyskuuta 2006
O-0094/2006

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0094/06

työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): Etelka Barsi-Pataky ja Paul Rübig, PPE-DE-ryhmän puolesta, Norbert Glante, PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall, ALDE-ryhmän puolesta, Umberto Pirilli, UEN-ryhmän puolesta

komissiolle


  Aihe: Galileo-ohjelman tilannekatsaus

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Galileo on ensimmäinen Euroopan unionin omistama infrastruktuuri ja yhteisön kokonainen hanke, joka on toteutettu julkis-yksityisen kumppanuuden avulla. Se on yhteisölle uutta. Euroopan parlamentti on antanut kaiken lainsäädännöllisen ja talousarvioon liittyvän tukensa[1] Galileo‑ohjelmalle ja tunnustanut, että Galileo on strateginen hanke, yksi tärkeimmistä pilareista Lissabonin strategiassa ja tarjoaa valtavia mahdollisuuksia pk-yrityksille. Euroopan avaruusjärjestössä ja avaruusteollisuudessa työskentelevät yhteisön insinöörit ja tutkijat ovat tehneet hienoa työtä. Ensimmäinen koeluontoinen satelliitti GIOVE-A on jo suorittanut tärkeimmän tehtävänsä, tekniset seikat ovat kohdallaan ja nyt tärkein tekijä hankkeen edistämiseksi on hyvä hallinto.

 

  1. Ajoitus on ratkaisevan tärkeää ohjelman kaupallisen kannattavuuden ja menestymisen kannalta. Kolme vaihetta on jäänyt reilusti jälkeen vuoden 2005 alkuperäisestä suunnitelmasta. Tarjouskilpailua on pidennetty ja asetettu siten vaaraan hankkeen yleisaikataulu. Miten komissio aikoo välttää viivästymiset jatkossa?

 

  1. Parlamentille budjettivallan käyttäjänä tärkeitä ovat tarpeelliset toimenpiteet takaisinmaksujen varmistamiseksi. Olemme panneet merkille suunnitelman julkisesti säänneltyjen palvelujen saatavuutta koskevan toimintatavan käyttöönottamisesta vuoden 2006 loppuun mennessä ja vihreän kirjan Galileon käyttösovelluksista, jonka komissio aikoo esittää vuoden 2006 lopussa. Sitten, kun budjettivallan käyttäjät ovat hyväksyneet hankkeen koko talousarvion (mukaan lukien vastuusitoumukset), on vahvistettava Galileon valvontaviranomaisen asemaa. Aikooko komissio tämän varmistamiseksi korjata nykyistä asetusehdotusta?

 

  1. Yhteistyö yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa on tärkeää Galileon tulevissa vaiheissa. Miten komissio aikoo ottaa parlamentin mukaan valmistelemaan kansainvälisiä neuvotteluja ja ottaa siinä yhteydessä huomioon erityisesti toimielinjärjestelmään liittyvät kysymykset?

 

 

Jätetty: 11.09.2006

Välitetty: 13.09.2006

Määräaika: 20.09.2006

[1]  Euroopan parlamentin 5. syyskuuta 2005 antama lainsäädäntöpäätöslauselma.

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö