Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0098/2006Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0098/2006

Reintegration af brystcancerpatienter på arbejdsmarkedet og brugen af sociale fonde til videreuddannelse af sundhedspersonale på brystcancerområdet

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0098/06
jf. forretningsordenens artikel 108
af Jan Andersson og Karin Jöns for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Kommissionen

Procedure : 2006/2611(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0098/2006
Indgivne tekster :
O-0098/2006 (B6-0433/2006)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I betragtning af Lissabon-strategien, som sigter mod en beskæftigelsesprocent på 60% for kvinder senest i 2010, og det høje antal tilfælde af brystcancer, der årligt konstateres for kvinder i EU, (på nuværende tidspunkt skønnes antallet at være 275.000 på grundlag af data fra Det Internationale Kræftforskningscenters kræftregister), haster det med reintegrationen på arbejdsmarkedet af kvinder, der overlever brystcancer. Dette forstærkes af det forhold, at et stigende antal kvinder får konstateret brystcancer i de vigtigste år af deres erhvervskarriere. 35% af nye tilfælde af brystcancer konstateres i dag hos kvinder på under 55 år. 12% konstateres endda hos kvinder på under 45 år. Undersøgelser viser imidlertid, at ca. en femtedel af tidligere brystcancerpatienter ikke vender tilbage til deres arbejde.

 

  1. Kan Kommissionen give pålidelige oplysninger om, hvor stor en andel af brystcancerpatienter der opgiver deres erhvervsarbejde under sygdom og behandling, f.eks. ved at bestille en undersøgelse af dette spørgsmål?

 

  1. Hvordan vil Kommissionen gøre arbejdsgivere opmærksomme på patienters behov for at have mulighed for at genoptage deres arbejde på fuld tid eller deltid, mens de gennemgår behandlinger, da dette kan være nødvendigt for at opretholde privatøkonomien og stabilisere patienternes psykologiske tilstand?

 

  1. Hvad vil Kommissionen gøre for at anspore arbejdsgivere til at reintegrere brystcancerpatienter på arbejdsmarkedet efter endt behandling og til at omstrukturere deres arbejdspladser og tilbyde fleksible arbejdstider?

 

  1. Erkender Kommissionen nødvendigheden af, og vil den støtte udarbejdelsen af et charter til beskyttelse af de kronisk syge på deres arbejdsplads?

 

  1. Gennemførelsen af mammografiscreening efter de europæiske retningslinjer for optimal tidlig opdagelse og behandling kræver specialuddannelse af lægepersonalet. Har Kommissionen planer om at fremme brugen af Den Europæiske Socialfond og Førtiltrædelsesfonden til uddannelse i især de nye medlemsstater og ansøgerlandene?

 

 

Indgået: 18.09.2006

Videresendt: 20.09.2006

Besvarelsesfrist: 27.09.2006