Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0098/2006Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0098/2006

Επανένταξη των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην αγορά εργασίας και χρήση των κοινωνικών πόρων για τη συνεχή κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού στον τομέα του καρκίνου του μαστού.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0098/06
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Jan Andersson και Karin Jöns, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2006/2611(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0098/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0098/2006 (B6-0433/2006)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Με βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 60% μέχρι το 2010 και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού που διαγιγνώσκονται ετησίως στις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (275.000 όπως υπολογίζεται σήμερα βάσει των καταχωρήσεων των περιπτώσεων καρκίνου του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο), η επανένταξη των επιζησάντων του καρκίνου του μαστού στην αγορά εργασίας αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Η προτεραιότητα αυτή υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών στις οποίες γίνεται διάγνωση καρκίνου του μαστού κατά τα πρώτα χρόνια της παραγωγικής απασχόλησης: το 35% των νέων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού διαγιγνώσκεται σήμερα στις γυναίκες νεότερες των 55 χρονών. Το 12% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού διαγιγνώσκεται ακόμα και σε γυναίκες νεώτερες των 45 ετών. Έρευνες δείχνουν ωστόσο ότι το 1/5 περίπου των πρώην ασθενών με καρκίνο του μαστού δεν επιστρέφουν στην εργασία.

 

  1. Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά την αναλογία των ασθενών με καρκίνο του μαστού, οι οποίοι παραιτούνται από την παραγωγική εργασία στη διάρκεια της ασθένειας και της θεραπείας, αναθέτοντας για παράδειγμα τη διεξαγωγή μελέτης επί του θέματος;

 

  1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να ενημερώσει τους εργοδότες σχετικά με την ανάγκη των ασθενών να τους δίδεται η ευκαιρία να επανέλθουν σε πλήρη ή μερική απασχόληση ενώ βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να είναι απαραίτητο όσον αφορά τη διατήρηση της οικονομικής ανεξαρτησίας και τη σταθεροποίηση της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενή;

 

  1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να ενθαρρύνει τους εργοδότες να επανεντάξουν τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού στην αγορά εργασίας μετά το πέρας της θεραπείας, να προχωρήσουν σε επαναδιευθέτηση των εργασιακών χώρων και να προσφέρουν ευέλικτα ωράρια εργασίας;

 

  1. Διαβλέπει η Επιτροπή την ανάγκη για τη σύνταξη καταστατικού προκειμένου να προστατεύσει τους χρόνιους ασθενείς στον εργασιακό χώρο και πρόκειται να υποστηρίξει κάτι τέτοιο;

 

  1. Η υποβολή σε μαγνητική μαστογραφία σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστη έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού. Σκοπεύει η Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση των κοινωνικών και των προενταξιακών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες;

 

 

Κατάθεση: 18.09.2006

Διαβίβαση: 20.09.2006

Λήξη προθεσμίας: 27.09.2006