Parlamentin kysymys - O-0098/2006Parlamentin kysymys
O-0098/2006

Rintasyöpäpotilaiden uudelleenintegroiminen työmarkkinoille ja sosiaalirahastojen käyttäminen terveydenhuoltoalan ammattilaisten rintasyöpää koskevaan jatkokoulutukseen

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0098/06
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Jan Andersson ja Karin Jöns, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
komissiolle

Menettely : 2006/2611(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0098/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0098/2006 (B6-0433/2006)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kun otetaan huomioon Lissabonin strategia, jonka tavoitteena on naisten työllisyysasteen nostaminen 60 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä, ja vuosittain Euroopan unionissa diagnosoitujen rintasyöpätapausten suuri määrä (Kansainvälisen syöpätutkimusviraston syöpätilastojen perusteella arvioitu määrä on 275 000), rintasyövästä selvinneiden uudelleenintegroiminen työmarkkinoille on kiireellinen prioriteetti. Tämän tekee vielä tärkeämmäksi se, että yhä useammalla naisella todetaan rintasyöpä heidän ollessaan parhaassa työiässä: 35% uusista rintasyöpätapauksista todetaan tällä hetkellä alle 55-vuotiailla naisilla ja 12% tapauksista todetaan jopa alle 45-vuotiailla naisilla. Tutkimusten mukaan noin viidesosa entisistä syöpäpotilaista ei palaa työmarkkinoille.

 

  1. Voiko komissio tarjota luotettavia tietoja sellaisten rintasyöpäpotilaiden määrästä, jotka luopuvat palkkatyöstään sairauden ja hoidon aikana, esimerkiksi teettämällä aihetta koskevan tutkimuksen?

 

  1. Miten komissio aikoo saada työantajat tietoiseksi siitä, että potilaille on tarjottava mahdollisuus palata kokopäiväiseen tai osapäiväiseen työhön hoidon aikana, sillä tämä voi olla ratkaisevan tärkeää asianomaisten tulotason ylläpitämiseksi ja psyykkisen tilan vakauttamiseksi?

 

  1. Miten komissio aikoo rohkaista työnantajia uudelleenintegroimaan rintasyöpäpotilaat työmarkkinoille hoidon päätyttyä, tekemään uudelleenjärjestelyjä työpaikoilla ja tarjoamaan joustavia työaikajärjestelyjä?

 

  1. Pitäkää komissio tarpeellisena kroonisesti sairaiden suojelua työpaikoilla koskevan peruskirjan laatimista ja aikooko se tukea sitä?

 

  1. Mammografiaseulonnoista annettujen eurooppalaisten suuntaviivojen täytäntöönpano sairauden toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja optimaalisen hoidon antamiseksi edellyttää terveydenhuoltoalan ammattilaisten erityiskoulutusta. Aikooko komissio edistää EU:n sosiaalirahaston ja liittymistä edeltävän rahaston käyttöä koulutukseen erityisesti uusissa jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa?

 

 

Jätetty: 18.09.2006

Välitetty: 20.09.2006

Määräaika: 27.09.2006