Parlamenta jautājums - O-0098/2006Parlamenta jautājums
O-0098/2006

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0098/06

Procedūra : 2006/2611(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0098/2006
Iesniegtie teksti :
O-0098/2006 (B6-0433/2006)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Jan Andersson un Karin Jöns, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Komisijai

 

Temats Krūts vēža slimnieču reintegrācija darba tirgū un sociālo fondu izmantošana turpmākai medicīnas speciālistu sagatavošanai krūts vēža ārstēšanā

 

Saskaņā ar Lisabonas stratēģiju, kuras mērķis attiecībā uz sieviešu nodarbinātības rādītāju – līdz 2010. gadam sasniegt 60%, kā arī, ņemot vērā to, ka katru gadu Eiropas Savienībā tiek diagnosticēts liels skaits krūts vēža gadījumu (pamatojoties uz Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras vēža reģistrācijas datiem, pašlaik lēš 275 000 gadījumus), neatliekamai prioritātei ir jābūt krūts vēzi pārcietušo slimnieču reintegrācijai darba tirgū. Šo problēmu pastiprina parādība, ka arvien pieaug to sieviešu skaits, kam diagnosticēts krūts vēzis labākajos algota darba gados. Pašreiz 35% no nesen diagnosticētiem krūts vēža gadījumiem attiecas uz sievietēm, jaunākām par 55 gadiem. 12% gadījumos tas diagnosticēts sievietēm, jaunākām par 45 gadiem. Pētījumi rāda, ka apmēram viena piektdaļa bijušo vēža slimnieču vairs neatgriežas darbā.

 

  1. Vai Komisija varētu sniegt uzticamu informāciju, piemēram, iepriekš pasūtot izpēti, par to krūts vēža slimnieču skaita īpatsvaru, kuras pamet algotu darbu slimības un ārstēšanās laikā?

 

  1. Ko Komisija ir paredzējusi darīt, lai pārliecinātu darba devējus, ka ir nepieciešams sniegt slimniecēm iespēju atsākt darbu ar pilnu vai nepilnu darbalaiku ārstēšanās kursa laikā, jo tas varētu izrādīties būtiski personīgo ienākumu saglabāšanai un slimnieču psiholoģiskā stāvokļa stabilizēšanai?

 

  1. Kā Komisija ir paredzējusi iedrošināt darba devējus, lai viņi reintegrētu krūts vēža slimnieces darba tirgū pēc tam, kad ārstēšana ir pabeigta, kā arī lai pārstrukturētu viņu darba vietas un piedāvātu elastīgus darba grafikus?

 

  1. Vai Komisija redz nepieciešamību izstrādāt hartu, lai aizsargātu hroniskos slimniekus viņu darbavietās, un vai to atbalstīs?

 

  1. Mamogrāfiskās izmeklēšanas īstenošana atbilstoši Eiropas pamatnostādnēm saistībā ar optimālu agrīnu atklāšanu un ārstēšanu prasa medicīnas darbinieku īpašu sagatavošanu. Vai Komisija ir paredzējusi, īpaši attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm un kandidātvalstīm, veicināt ES sociālā fonda un pirmspievienošanās atbalsta izmantošanu apmācībai?

 

 

Iesniegts: 18.09.2006

Nosūtīts: 20.09.2006

Termiņš atbildei: 27.09.2006