Parlamentarno vprašanje - O-0098/2006Parlamentarno vprašanje
O-0098/2006

Ponovno vključevanje bolnic z rakom dojk na trg dela in uporaba sredstev socialnega sklada za redno izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju raka dojk

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0098/06
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložitev: Jan Andersson in Karin Jöns, v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Komisijo

Postopek : 2006/2611(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0098/2006
Predložena besedila :
O-0098/2006 (B6-0433/2006)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Glede na lizbonsko strategijo, katere cilj je do leta 2010 povečati delež zaposlenih žensk na 60%, in zaradi visokega števila primerov raka dojk, ki ga letno odkrijejo v Evropski uniji (po zadnji oceni, dobljeni na podlagi podatkov iz registra raka Mednarodne agencije za raziskave raka, je to 275.000), je ponovno vključevanje žensk, ki so prebolele raka dojk, na trg dela nujna prednostna naloga. Trditev podpira tudi dejstvo, da pri vse večjem številu žensk postavijo diagnozo za raka dojke v prvih letih zaposlenosti: 35% novih primerov raka dojk danes odkrivajo pri ženskah, starih do 55 let, 12% pa ga odkrijejo celo pri tistih, mlajših od 45 let. Študije pa vendar kažejo, da se približno petina nekdanjih bolnic z rakom ne vrne na delo.

 

  1. Ali bi lahko Komisija, na primer z naročilom ustrezne študije, zagotovila zanesljive podatke o deležu bolnic z rakom dojke, ki se med boleznijo in zdravljenjem odpovedo zaposlitvi?

 

  1. Kako namerava Komisija osveščati delodajalce o tem, da morajo imeti bolniki med režimi zdravljenja možnost zaposlitve za poln ali polovični delovni čas, saj to lahko bistveno prispeva k temu, da ohranijo osebna finančna sredstva in okrepijo svoje duševno stanje?

 

  1. Kako namerava Komisija spodbujati delodajalce k temu, da bi bolnice z rakom dojk po končanem zdravljenju ponovno vključili na trg dela, prestrukturirali njihova delovna mesta in jim ponudili prilagodljiv delovni čas?

 

  1. Ali je po mnenju Komisije potrebno izdati posebno listino za zaščito kroničnih bolnikov na delovnem mestu, in ali bo Komisija to podprla?

 

  1. Izvajanje mamografije v skladu z evropskimi smernicami za optimalno zgodnje odkrivanje in zdravljenje zahteva predhodno specialistično usposabljanje zdravstvenega osebja. Ali namerava Komisija zlasti v novih državah članicah in državah prosilkah spodbujati uporabo socialnega sklada EU in predpristopnega sklada za usposabljanje?

 

 

Vloženo: 18.09.2006

Posredovano: 20.09.2006

Rok za odgovor: 27.09.2006