Parlamentní otázky
PDF 41kWORD 27k
18. října 2006
O-0121/2006

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0121/06

kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu

položili poslanci James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák a Jaroslav Zvěřina

Radě


  Předmět: Žádost o zachování výjimky z uplatňování plné sazby spotřební daně na motorovou naftu pro provozovatele rekreačních plavidel podle směrnice Rady 2003/96/ES

V současné době umožňují odchylky stanovené ve směrnici 2003/96/ES[1] 5 zemím, mezi nimi Finsku, Irsku, Maltě a Spojenému království, uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na motorovou naftu pouze u soukromých rekreačních plavidel. Platnost těchto výjimek má skončit dnem 31. prosince 2006. Pokud by však byly stávající odchylky zrušeny a majitelé člunů by byli nuceni tankovat motorovou naftu s plnou sazbou daně běžnou v jednotlivých členských státech, ocitli by se v situaci, kdy by výrazné zvýšení ceny pohonných hmot přimělo mnoho z nich k tomu, aby tohoto koníčku zanechali. Tato oblast činnosti by se také musela vyrovnat s vysokými náklady na dodržení právních předpisů, například na vytvoření nové infrastruktury pro čerpací zařízení a zvýšilo by se riziko tankovací turistiky a podvodných praktik.

 

Komise při nedávném posuzování odchylek nicméně označila tyto obavy za „neopodstatněné“.

 

Je si Rada vědoma potenciálně ničivých důsledků zrušení této odchylky pro různé oblasti, jako jsou vodní sporty, cestovní ruch a námořní ekonomická činnost?

 

Souhlasí Rada s názorem, že důsledky ukončení výjimky by v praxi působily proti hlavnímu cíli směrnice, jímž je harmonizace úrovně zdanění energetických produktů s cílem omezit narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu?

 

Podpoří tedy Rada prodloužení platnosti odchylky i po 31. prosinci 2006, pokud vlády dotčených zemí o její prodloužení požádají?

 

 

Předložení: 18.10.2006

Postoupení: 19.10.2006

Platné do: 09.11.2006

[1]  Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí