Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 25k
18. oktober 2006
O-0121/2006

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0121/06

jf. forretningsordenens artikel 108

af James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák og Jaroslav Zvěřina

til Rådet


  Om: Anmodning om fortsat fritagelse fra at pålægge ejere af fritidsfartøjer fuld punktafgift på rød diesel i henhold til Rådets direktiv 2003/96/EF

Undtagelsesbestemmelserne i direktiv 2003/96/EF[1] giver for tiden fem lande, herunder Finland, Irland, Malta samt Det Forenede Kongerige, tilladelse til at opkræve en nedsat punktafgift på rød diesel, som kun finder anvendelse på private fritidsfartøjer. Disse undtagelser vil ophøre den 31. december 2006. Hvis de nuværende undtagelser bortfalder, vil de imidlertid tvinge bådejerne til at tanke diesel til den nationale afgiftssats. For bådejerne vil det betyde betydelige prisstigninger og dermed tvinge mange af dem væk fra sporten. Sektoren vil også stå over for store opfyldelsesomkostninger eksempelvis til ny infrastruktur for tankanlæg, og der vil være en større risiko for grænsehandel med brændstof og bedrageri.

 

I forbindelse med en nylig undersøgelse af undtagelserne fandt Kommissionen imidlertid, at disse bekymringer "ikke er berettigede".

 

Er Rådet bekendt med de potentielt ødelæggende konsekvenser for flere sektorer, herunder vandsport, turisme og maritime erhverv?

 

Er Rådet enig i den vurdering, at resultaterne af at ophæve fritagelsen faktisk ville stride direkte mod direktivets primære mål, nemlig harmonisering af afgiftssatserne på energiprodukter, for at begrænse forvridningerne på det indre marked?

 

Vil Rådet derfor støtte en forlængelse af undtagelsen efter 31. december 2006, hvis de berørte regeringer anmoder herom?

 

 

Indgået: 18.10.2006

Videresendt: 19.10.2006

Besvarelsesfrist: 09.11.2006

[1]  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik