Parlamendi esitatud küsimused
PDF 39kWORD 26k
18. oktoober 2006
O-0121/2006

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0121/06

vastavalt kodukorra artiklile 108

esitaja: James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák ja Jaroslav Zvěřina

nõukogule


  Teema: Taotlus jätkata eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimaksu vabastuse kohaldamist harrastuslaevnike suhtes nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ alusel

Praegu kehtiv nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ[1] suhtes erand, mis lubab viiel riigil, kelle seas Soome, Iirimaa, Malta ja Ühendkuningriik, kohaldada eriotstarbelisele diislikütusele, mida kasutatakse eraomanduses olevates lõbusõidulaevades, alandatud aktsiisimäära. Nimetatud maksuvabastus peaks lõppema 31. detsembril 2006. Siiski tähendaks praegu kehtivate erandite tühistamine ja veesõiduki omanike sundimine kasutama riiklikul tasemel maksustatavat diislikütust viimaste jaoks märkimisväärset hinnatõusu, mis sunniks paljusid neist harrastusest loobuma. Kõnesolevas sektoris tuleks kanda ka märkimisväärseid kulusid seadmete vastavusse viimiseks, näiteks kütusemahutite puhul, samas kui suureneks pettuste ja kütuseturismi oht.

 

Hoolimata sellest, et pidanud komisjon hiljutise erandite läbivaatamise käigus nimetatud põhjuseid piisavaks.

 

Kas nõukogu on teadlik kõnealuse erandi tühistamise laastavast mõjust mitmetele valdkondadele, sealhulgas veespordile, turismile ja laevatööstusele?

 

Kas nõukogu jagab seisukohta, et kõnesoleva maksuvabastuse lõpetamise mõju oleks täpselt vastupidine direktiivi esmase eesmärgiga, milleks oli energiatoodete maksumäärade ühtlustamine ning siseturu moonutuste vähendamine?

 

Kas nõukogu toetaks seetõttu kõnesoleva erandi pikendamist pärast 31. detsembrit 2006, kui asjaomased valitsused seda taotleksid?

 

 

Esitatud: 18.10.2006

Edastatud: 19.10.2006

Vastuse tähtaeg: 09.11.2006

[1]  ELT L 283, 31.10.2003, lk. 51.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika