Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 40kWORD 26k
18. lokakuuta 2006
O-0121/2006

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0121/06

työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák ja Jaroslav Zvěřina

neuvostolle


  Aihe: Pyyntö neuvoston direktiivin 2003/96/EY mukaisen huviveneilijöiden käyttämään niin sanottuun punaiseen dieselpolttoaineeseen sovellettavaa alennettua valmisteveroa koskevan poikkeussäännöksen voimassaolon jatkamisesta

Neuvoston direktiivin 2003/96/EY[1] poikkeussäännösten mukaisesti viidellä jäsenvaltiolla, Suomella, Irlannilla, Maltalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla, on nykyään lupa soveltaa alennettua valmisteveroastetta ainoastaan huvialuksissa käytettävään niin sanottuun punaiseen dieselpolttoaineeseen. Näiden poikkeussäännösten voimassaoloaika umpeutuu kuitenkin 31. joulukuuta 2006. Jos nykyiset poikkeussäännökset kumotaan ja veneenomistajien on siirryttävä käyttämään kansallisen verokohtelun mukaista dieselöljyä, heidän polttoainekustannuksensa nousevat huomattavasti ja siten monien on luovuttava veneilyharrastuksestaan. Lisäksi edellä mainittujen poikkeussäännösten kumoamisesta aiheutuisi muita merkittäviä kustannuksia muun muassa tankkausjärjestelyiden uusimisen vuoksi, ja niin sanotun polttoaineturismin ja petosten vaara lisääntyisi.

 

Komissio ei kuitenkaan pitänyt äskettäisen poikkeussäännösten tarkastelun yhteydessä näitä huolenaiheita oikeutettuina.

 

Onko neuvosto tietoinen, että kyseisen poikkeussäännöksen kumoamisesta aiheutuisi mahdollisesti tuhoisia vaikutuksia monille aloille, muiden muassa vesiurheilulle, matkailulle ja meriteollisuudelle.

 

Eikö neuvosto ole samaa mieltä siitä, että poikkeussäännöksen kumoaminen olisi myös suoraan vastoin direktiivin ensisijaista tarkoitusta, joka on energiatuotteiden verotasojen yhdenmukaistaminen sisämarkkinoiden häiriöiden vähentämiseksi.

 

Tukeeko neuvosto poikkeussäännöksen voimassaolon jatkamista 31. joulukuuta 2006 jälkeen, jos asianomaisten jäsenvaltioiden hallitukset pyytävät sitä?

 

 

Jätetty: 18.10.2006

Välitetty: 19.10.2006

Määräaika: 09.11.2006

[1]  EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö