Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0013/2007Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0013/2007

Ulovlig fuglejagt på Malta

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0013/07
jf. forretningsordenens artikel 108
af Marcin Libicki for Udvalget for Andragender
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0013/2007
Indgivne tekster :
O-0013/2007 (B6-0015/2007)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Til trods for, at Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure imod Malta, og at Udvalget for Andragender har fremsat henstillinger som følge af en informationsrejse i maj sidste år[1], er den maltesiske regering ved at forberede sig til at give grønt lyd for forårsjagten på vilde fugle i 2007, som den har gjort det hvert år siden Maltas tiltrædelse af EU i 2004.

 

Hvilke hasteforanstaltninger planlægger Kommissionen at iværksætte for at overtale de maltesiske myndigheder til at forbyde jagt på vilde fugle i praksis, navnlig under forårstrækket, eftersom flere af de jagede fugle, f.eks. rovfugle som fiskeørne, tilhører truede arter?

 

Hvorledes agter Kommissionen at tvinge den maltesiske regering til at overholde sine forpligtelser og gennemføre og håndhæve fugledirektivet (79/409/EØF[2]) på korrekt vis?

 

 

Indgået: 27.02.2007

Videresendt: 01.03.2007

Besvarelsesfrist: 08.03.2007