Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 24k
16. dubna 2007
O-0021/2007

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0021/07

kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu

položili poslanci Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender a Matthias Groote skupinu PSE

Komisi


  Předmět: Posílení evropských právních předpisů v oblasti informovanosti a projednávání s pracovníky

Směrnice o evropské radě zaměstnanců (EWC) přijatá v roce 1994 poskytla milionům evropských pracovníků právo na informace a na účast na projednávání rozhodnutí společnosti na úrovni EU prostřednictvím jejich zástupců v EWC. Původní směrnice byla přijata poté, co sociální partneři nebyli schopni dospět k dohodě. O 13 let později je k dosažení toho, aby tento právní předpis splnil všechny své cíle, stále ještě daleko.

 

V uplynulých letech se vyskytlo mnoho případů společností, které provedly velké restrukturalizace, aniž by to projednaly se zaměstnanci, což je v rozporu s duchem této významné směrnice. V současné době jsou společnosti, které směrnici porušují, postihovány velmi málo či spíše vůbec .

 

Jak bude Komise ve světle důkazů o těchto nedostatcích posilovat informovanost a projednávání s pracovníky na evropské úrovni?

 

Kdy Komise plánuje navrhnout jasnější definici informování a projednávání, zlepšit školení a přístup zástupců pracovníků k radám odborníků, zavést postihy společností porušujících předpisy nebo umožnit přístup členům EWC na internetové stránky společností?

 

Co Komise plánuje učinit, aby zajistila, že společnosti v EU budou respektovat své sociální a finanční závazky, budou se chovat odpovědně a budou čestně jednat se všemi zúčastněnými (pracovníky, místními a regionálními orgány) a komunitami, v nichž jsou usazeny a nebudou se snažit pouze o maximální zisky?

 

 

Předložení: 16.04.2007

Postoupení: 18.04.2007

Platné do: 25.04.2007

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí