Parlamendi esitatud küsimused
PDF 26kWORD 22k
16. aprill 2007
O-0021/2007

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0021/07

vastavalt kodukorra artiklile 108

esitaja: Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender ja Matthias Groote PSE fraktsiooni nimel

Euroopa Komisjonile


  Teema: Õigusaktide tugevdamine töötajate teavitamise ja nõustamise valdkonnas

1994. aastal vastu võetud Euroopa töönõukogu direktiiv andis miljonitele Euroopa töötajatele õiguse saada nende Euroopa töönõukogu esindajatelt teavet ja nõustamist ettevõtete otsuste kohta ELi tasandil. Algdirektiiv võeti vastu seetõttu, et sotsiaalpartnerid ei jõudnud kokkuleppele. 13 aastat hiljem on õigusakti eesmärkide saavutamiseks ikka veel pikk tee käia.

 

Viimastel aastatel on olnud palju juhtumeid, kus ettevõtted ei ole enne põhjalike ümberkorralduste teostamist töötajaid nõustanud ja on seega hoolimatult suhtunud selle tähtsa direktiivi eesmärki. Karistused ettevõtetele, kes seda direktiivi ei täida, on väikesed või puuduvad hoopis.

 

Arvestades nende puuduste ilmnemist, kuidas kavatseb komisjon tugevdada töötajate teavitamist ja nõustamist Euroopa tasandil?

 

Millal kavatseb komisjon esitada teavitamise ja nõustamise selgema määratluse, parandada koolitamist ja asjatundjate nõustamise kättesaadavust töötajate esindajatele, kehtestada sanktsioonid õigusakte rikkuvatele ettevõtetele või võimaldada Euroopa töönõukogu liikmetele juurdepääsu ettevõtete tegevuskohtadele?

 

Mida komisjon kavatseb teha tagamaks, et ELis asuvad ettevõtted peaksid kinni oma sotsiaalsetest ja rahalistest kohustustest, oleksid korporatiivselt vastutavad ning õiglased kõigi sidusrühmade (töötajad, kohalikud, piirkondlikud asutused jne) ja kogukondade suhtes, kus nad asuvad ning ei huvituks ainult tulude maksimeerimisest?

 

 

Esitatud: 16.04.2007

Edastatud: 18.04.2007

Vastuse tähtaeg: 25.04.2007

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika