Deputātu jautājumi
PDF 29kWORD 24k
2007. gada 16. aprīlis
O-0021/2007

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0021/07


saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender un Matthias Groote, PSE grupas vārdā

Komisijai

 

Temats Eiropas tiesību aktu nostiprināšana darbinieku informēšanas un apspriešanās ar darbiniekiem jomā

 

Eiropas Uzņēmumu padomes direktīva, ko pieņēma 1994. gadā, miljoniem Eiropas strādājošo deva ES līmeņa tiesības ar savu Eiropas Uzņēmumu padomes pārstāvju starpniecību saņemt informāciju par uzņēmumu lēmumiem un iesaistīties šo lēmumu pieņemšanā. Sākotnējo direktīvu pieņēma pēc tam, kad sociālie partneri nebija spējuši panākt vienošanos. Ir pagājuši 13 gadi, taču vēl aizvien ir daudz darāmā, lai būtu izpildīti šī tiesību akta mērķi.

 

Pēdējos gados ir bijis daudz gadījumu, kad uzņēmumi veic liela mēroga pārstrukturizāciju, neapspriežoties ar darbiniekiem, kā to paredz šī svarīgā direktīva. Pašlaik tikpat kā nav sodu, ko piemērot uzņēmumiem, kad nepilda šo direktīvu.

 

Ko, ņemot vērā šos konstatētos trūkumus, Komisija darīs, lai visā Eiropā sekmētu darbinieku informēšanu un apspriešanos ar darbiniekiem?

 

Kad Komisija plāno nākt klajā ar precizētu informēšanas un apspriešanās definīciju, lai uzlabotu darbinieku pārstāvju apmācību un iespējas gūt speciālistu konsultācijas, ieviestu sankcijas uzņēmumiem, kas pārkāpj tiesību aktus, vai nodrošinātu, ka Eiropas Uzņēmumu padomes locekļiem ir iespējams piekļūt uzņēmumu mājas lapām?

 

Ko Komisija plāno darīt, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi Eiropas Savienībā pilda savas sociālās un finansiālās saistības, rīkojas korporatīvi atbildīgā veidā un izturas godīgi pret visām iesaistītajām pusēm (darbiniekiem, pašvaldībā, reģionālajām iestādēm u.c.) un to vietu iedzīvotājiem, kurās šie uzņēmumi atrodas, domājot ne tikai par peļņas palielināšanu vien?

 

 

Iesniegts: 16.04.2007

Nosūtīts: 18.04.2007

Termiņš atbildei: 25.04.2007

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika