Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 23k
16 april 2007
O-0021/2007

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0021/07

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender en Matthias Groote, namens de PSE-Fractie

aan de Commissie


  Betreft: Verbetering van de Europese regelgeving op het vlak van informatie en raadpleging van werknemers

De richtlijn betreffende een Europese Ondernemingsraad (EOR), die in 1994 werd aangenomen, verleende miljoenen Europese werknemers via hun EOR-vertegenwoordigers recht op informatie en raadpleging bij besluitvorming in bedrijven op Europees niveau. De oorspronkelijke richtlijn werd aangenomen nadat de sociale partners geen akkoord konden bereiken. 13 jaar later is er nog steeds een lange weg af te leggen vooraleer de regelgeving haar volledige doelstellingen bereikt.

 

De afgelopen jaren werden in veel bedrijven ingrijpende herstructureringen doorgevoerd zonder raadpleging, wat in strijd is met de geest van deze belangrijke richtlijn. Momenteel zijn er weinig of geen sancties voor bedrijven die de richtlijn overtreden.

 

Hoe denkt de Commissie in het licht van deze tekortkomingen de informatie en raadpleging van werknemers op Europees niveau te verbeteren?

 

Wanneer is de Commissie van plan een duidelijkere definitie voor te stellen van informatie en raadpleging, de opleiding en toegang tot advies van deskundigen voor vertegenwoordigers van werknemers te verbeteren, sancties in te voeren tegen bedrijven die de richtlijn overtreden of EOR-leden toegang te verlenen tot werkplaatsen?

 

Wat wil de Commissie doen om ervoor te zorgen dat ondernemingen in de EU hun sociale en financiële verantwoordelijkheden nakomen, zich aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering houden, alle belanghebbenden (werknemers, lokale en regionale overheden, enz.) en vestigingsgemeenten eerlijk behandelen en niet alleen naar winstmaximalisering streven?

 

 

Ingediend: 16.04.2007

Doorgezonden: 18.04.2007

Uiterste datum beantwoording: 25.04.2007

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid