Parlamentné otázky
PDF 30kWORD 24k
16. apríla 2007
O-0021/2007

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0021/07

v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,

ktorú položil Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender a Matthias Groote, v mene skupiny PSE

Komisii


  Vec: Posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti informovanosti a prerokovávania s pracovníkmi

Smernica o Európskej zamestnaneckej rade (EWC) prijatá v roku 1994 poskytla miliónom európskych pracovníkov právo na to, aby boli prostredníctvom svojich zástupcov v EWC informovaní o rozhodnutiach spoločnosti na úrovni EÚ a aby s nimi boli tieto rozhodnutia prerokovávané. Pôvodná smernica bola prijatá po tom, čo sa sociálnym partnerom nepodarilo dosiahnuť dohodu. O 13 rokov neskôr je stále ešte ďaleko k tomu, aby tento právny predpis splnil všetky svoje ciele.

 

V posledných rokoch uskutočnilo mnoho spoločností významnú reštrukturalizáciu bez toho, aby ju prerokovali so zamestnancami, čo je v rozpore s duchom tejto dôležitej smernice. V súčasnosti sú spoločnosti, ktoré smernicu porušujú, postihované len zriedkavo, ak vôbec.

 

Aké opatrenia Komisia vzhľadom na tieto nedostatky prijme, aby posilnila informovanosť a prerokovávanie s pracovníkmi na európskej úrovni?

 

Kedy plánuje Komisia navrhnúť jasnejšie vymedzenie informovanosti a prerokovávania, zlepšiť odbornú prípravu a prístup zástupcov zamestnancov k odbornému poradenstvu, zaviesť postihy pre spoločnosti porušujúce právne predpisy a umožniť členom Európskej zamestnaneckej rady prístup do spoločností?

 

Aké kroky má Komisia v úmysle podniknúť v záujme zabezpečenia toho, aby spoločnosti v EÚ plnili svoje sociálne a finančné záväzky, konali zodpovedne a so všetkými zúčastnenými stranami (zamestnancami, orgánmi na miestnej a regionálnej úrovni atď.) a s komunitami, kde majú sídlo, zaobchádzali čestným spôsobom a nesnažili sa iba o maximalizáciu svojich ziskov?

 

 

Predložené: 16.04.2007

Postúpené: 18.04.2007

Termín pre odpoveď: 25.04.2007

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia