Parlamentarno vprašanje - O-0022/2007Parlamentarno vprašanje
O-0022/2007

Odstopanje od pravil notranjega trga za javna naročila za obrambo na podlagi člena 296 Pogodbe o ES

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0022/07
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložitev: Arlene McCarthy, v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
za Komisijo

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0022/2007
Predložena besedila :
O-0022/2007 (B6-0122/2007)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Javna naročila za obrambo se še vedno dodeljujejo znotraj pretežno razdrobljenih nacionalnih trgov. Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je seznanjen z obrazložitvenim sporočilom Evropske komisije o uporabi člena 296 Pogodbe na področju javnih naročil za obrambo (KOM(2006)0779 končno), ki je bilo sprejeto 7. decembra 2006. V njem je pojasnjen obstoječi pravni okvir in našteti pogoji, pod katerimi so odstopanja dovoljena.

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov nadalje ugotavlja, da Komisija pripravlja predlog nove zakonodaje, ki naj bi znatno pripomogla k vzpostavitvi konkurenčnejšega okolja za evropsko obrambno industrijo in njene dobavitelje. Predvsem poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo javna naročila za obrambo v evropskem gospodarstvu.

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Evropski komisiji zastavlja naslednja vprašanja:

 

  1. Kakšen je napredek pri pripravi direktive o javnih naročilih za obrambno opremo, za katero ne veljajo odstopanja iz člena 296 Pogodbe o ES? Kateri so naslednji koraki, ki jih načrtuje Komisija?

 

  1. Kako Komisija, s stališča poštenega in učinkovitega delovanja notranjega trga, ocenjuje razmere v evropski obrambni industriji, kjer naj bi bilo v različnih državah članicah ogroženo veliko število delovnih mest za visokokvalificirane delavce? Kakšen učinek naj bi po pričakovanjih Komisije direktiva imela na ta sektor?

 

  1. Kakšna je strategija Komisije, da bi spodbudila tesnejše sodelovanje držav članic pri vprašanjih javnih naročil za obrambo ter izboljšala preglednost in postopno odprla nacionalne trge na tem področju, da se tako vzpostavi uspešno in konkurenčno okolje za ta občutljivi sektor?

 

Kaj je mogoče sklepati na podlagi kodeksa ravnanja, oblikovanega leta 2006? Kako si Komisija predstavlja prihodnje razmerje med direktivo in kodeksom ravnanja?

 

 

Vloženo: 16.04.2007

Posredovano: 18.04.2007

Rok za odgovor: 25.04.2007