Parlamendi esitatud küsimus - O-0033/2007Parlamendi esitatud küsimus
O-0033/2007

Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0033/07
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Miroslav Ouzký Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetlus : 2007/2601(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0033/2007
Esitatud tekstid :
O-0033/2007 (B6-0134/2007)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Südame-veresoonkonna haigused on Euroopas tapja nr 1 ja põhjustavad ELis igal aastal 1,9 miljoni surma. 2004. aasta juunis tunnistas nõukogu vajadust „tulemuslikult käsitleda ja vähendada südame‑veresoonkonna haiguste esinemist ja põdemist”. Kuna kavatseb komisjon esitada nimetatud kohustust väljendava teatise südame-veresoonkonna haiguste vältimise ja varajase avastamise kohta?

 

Võttes arvesse praegu ELis valitsevaid tervishoiualaseid lahknevusi, kuidas kavatseb komisjon toetada regulaarset südame-veresoonkonna tervise alast kogemuste, teabe ja andmete vahetust südame-veresoonkonna haiguste vältimisega tegelevate sidusrühmade vahel?

 

Mis on komisjoni järgmised sammud Euroopa majanduse tootlikkusel lasuva südame-veresoonkonna haiguste koorma vähendamiseks kõigis liikmesriikides?

 

Kuidas võtab komisjon südame-veresoonkonna tervise edendamise, selle valdkonna haiguste varajase avastamise ja vältimise ning nende edasise uurimise toetamisel arvesse erinevaid rahastamisvõimalusi nagu seitsmes teadusuuringute raamprogramm, struktuurifondid ja Euroopa Arengufond?

 

 

Esitatud: 23.05.2007

Edastatud: 25.05.2007

Vastuse tähtaeg: 01.06.2007