Parlamentin kysymys - O-0033/2007Parlamentin kysymys
O-0033/2007

  Toimet sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi

  SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0033/07
  työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t): Miroslav Ouzký, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
  komissiolle

  Menettely : 2007/2601(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-0033/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-0033/2007 (B6-0134/2007)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Sydän- ja verisuonitaudit ovat tavallisin kuolinsyy Euroopassa ja aiheuttavat noin 1,9 miljoonaa kuolemantapausta EU:ssa joka vuosi. Kesäkuussa 2004 neuvosto myönsi, että se piti tarpeellisena "sydän- ja verisuonitautisairastavuuden ja näistä taudeista johtuvien vaikutusten tehokasta vähentämistä". Milloin komissio aikoo laatia sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemisestä ja varhaisesta havaitsemisesta tiedonannon kyseisen sitoumuksen mukaisesti?

   

  Ottaen huomioon terveyttä koskevan eriarvoisuuden kaikkialla EU:ssa miten komissio aikoo edistää sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn osallistuvien sidosryhmien välillä sydän- ja verisuoniterveyttä koskevaa säännöllistä kokemusten ja tietojen vaihtoa?

  Mitkä ovat komission seuraavat toimet, joilla se vähentää sydän- ja verisuonisairauksista Euroopan talouden tuottavuudelle aiheutuvaa taakkaa jäsenvaltioissa?

   

  Miten komissio aikoo ottaa huomioon eri rahoitusmahdollisuudet, kuten tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, rakennerahastorahoituksen ja Euroopan kehitysrahaston, edistääkseen sydän- ja verisuonisairauksia koskevaa terveysvalistusta, varhaista havaitsemista ja ehkäisemistoimia sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta?

   

   

  Jätetty: 23.05.2007

  Välitetty: 25.05.2007

  Määräaika: 01.06.2007