Parlamento klausimas - O-0033/2007Parlamento klausimas
O-0033/2007

  Veiksmai, susiję su širdies ir kraujagyslių ligų įveikimu

  KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0033/07
  pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
  pateikė Miroslav Ouzký Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
  Komisijai

  Procedūra : 2007/2601(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-0033/2007
  Pateikti tekstai :
  O-0033/2007 (B6-0134/2007)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Atsižvelgdama į tai, kad dėl širdies ir kraujagyslių ligų Europoje mirštama dažniausiai ir kad kiekvienais metais jos yra 1,9 milijono mirties atvejų ES priežastis, 2004 m. birželio mėn. Taryba pripažino būtinybę „imtis veiksmingų priemonių ir sumažinti širdies bei kraujagyslių ligomis sergančių asmenų skaičių ir sušvelninti šių ligų pasekmes“. Kada Komisija planuoja parengti komunikatą dėl širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvo jų nustatymo, kad būtų vykdomas šis įsipareigojimas?

   

  Kaip Komisija, atsižvelgdama į dabartinius sveikatos skirtumus ES, ketina skatinti nuolatinius patirties, informacijos ir duomenų širdies ir kraujagyslių sveikatos srityje mainus tarp širdies ir kraujagyslių ligų prevencija suinteresuotų šalių?

   

  Kokių tolesnių veiksmų ketina imtis Komisija, siekdama sumažinti neigiamą širdies ir kraujagyslių ligų poveikį Europos ekonomikos produktyvumui valstybėse narėse?

   

  Kaip Komisija ketina atsižvelgti į įvairias finansavimo galimybes, pvz., Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą, struktūrinius fondus, Europos plėtros fondą, siekdama skatinti širdies ir kraujagyslių sveikatą, ankstyvą širdies ir kraujagyslių ligų nustatymą ir prevencinius veiksmus, taip pat tolesnius šių ligų mokslinius tyrimus?

   

   

  Pateikta: 23.05.2007

  Perduota: 25.05.2007

  Atsakyti iki: 01.06.2007