Procedure : 2007/2601(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0033/2007

Ingediende teksten :

O-0033/2007 (B6-0134/2007)

Debatten :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 36k
23 mei 2007
O-0033/2007

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0033/07

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van Miroslav Ouzký, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie


  Betreft: Actie voor het aanpakken van hart- en vaatziekten

 Antwoord plenaire 

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in Europa en goed voor 1,9 miljoen doden in de EU per jaar. In juni 2004 heeft de Raad erkend dat het noodzakelijk is “de incidentie van en het lijden aan hart- en vaatziekten doeltreffend aan te pakken en terug te dringen”. Wanneer is de Commissie van plan een mededeling inzake de preventie en de vroegtijdige onderkenning van hart- en vaatziekten op te stellen om deze uitspraak kracht bij te zetten?

 

Hoe denkt de Commissie, gegeven de grote verschillen binnen de gezondheidszorg in de EU, een reguliere uitwisseling van ervaring, informatie en gegevens te bevorderen over de gezondheid van het hart- en vaatstelsel tussen belanghebbenden op het vlak van de preventie van hart- en vaatziekten?

 

Wat zijn de volgende stappen die de Commissie zal nemen om de druk die hart- en vaatziekten leggen op de economische productiviteit van Europa in alle lidstaten te verlichten?

 

Hoe zal de Commissie de verschillende financieringsmogelijkheden, bijvoorbeeld in het kader van het zevende Kaderprogramma voor onderzoek, de structuurfondsen en het Europees Fonds voor Ontwikkeling, aangrijpen voor het bevorderen van de gezondheid van het hart- en vaatstelsel, vroegtijdige onderkenning en preventieacties, en het stimuleren van nader onderzoek naar hart- en vaatziekten?

 

 

Ingediend: 23.05.2007

Doorgezonden: 25.05.2007

Uiterste datum beantwoording: 01.06.2007

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid