Parlamentná otázka - O-0033/2007Parlamentná otázka
O-0033/2007

  Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0033/07
  v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
  ktorú položil Miroslav Ouzký v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Komisii

  Postup : 2007/2601(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0033/2007
  Predkladané texty :
  O-0033/2007 (B6-0134/2007)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Kardiovaskulárne choroby sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe a každoročne na ne zomrie 1,9 milióna ľudí v EÚ. V júni 2004 Rada uznala, že je potrebné „účinne riešiť a znížiť výskyt kardiovaskulárnych chorôb a počet prípadov ochorení v súvislosti s nimi.“ Kedy má Komisia v úmysle vypracovať oznámenie o predchádzaní kardiovaskulárnym chorobám a ich včasnej diagnostike, aby splnila tento záväzok?

   

  Ako Komisia zamýšľa so zreteľom na súčasné rozdiely v oblasti zdravia v EÚ podporiť pravidelnú výmenu skúseností, informácií a údajov súvisiacich s kardiovaskulárnym zdravím medzi stranami zapojenými do predchádzania kardiovaskulárnym chorobám?

   

  Aké ďalšie opatrenia prijme Komisia, aby sa v členských štátoch znížil nepriaznivý vplyv kardiovaskulárnych chorôb na produktivitu európskeho hospodárstva?

   

  Akým spôsobom Komisia vezme do úvahy rozličné možnosti financovania, napr. Siedmy rámcový program pre výskum, financovanie zo štrukturálnych fondov a Európskeho rozvojového fondu, aby povzbudila podporu kardiovaskulárneho zdravia, včasnú diagnostiku a preventívne zásahy v oblasti kardiovaskulárnych chorôb, ako aj ich ďalší výskum?

   

   

  Predložené: 23.05.2007

  Postúpené: 25.05.2007

  Termín pre odpoveď: 01.06.2007