Parlamentsfrågor
PDF 32kWORD 26k
18 juli 2007
O-0047/2007

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0047/07

i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen

från Czesław Adam Siekierski, Miroslav Ouzký, Gintaras Didžiokas, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Genowefa Grabowska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Roberts Zīle, Stanisław Jałowiecki, Leopold Józef Rutowicz, Rihards Pīks, Marek Aleksander Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Bogusław Sonik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Witold Tomczak, Jan Olbrycht, Janusz Wojciechowski, Zita Pleštinská, Jaroslav Zvěřina, Radu Podgorean, Wiesław Stefan Kuc, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Peter Baco, Dimitar Stoyanov, Atanas Paparizov, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Jacek Saryusz-Wolski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zbigniew Zaleski, Jerzy Buzek, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Barbara Kudrycka, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Miroslav Mikolášik, Evgeni Kirilov, Bogdan Golik, Ģirts Valdis Kristovskis, Valdis Dombrovskis, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mariela Velichkova Baeva, Vladko Todorov Panayotov, Vasile Dîncu, Miloš Koterec, Monica Maria Iacob-Ridzi, Maria Petre, Vladimír Železný, Silvia Ciornei och Bilyana Ilieva Raeva

till kommissionen


  Angående: Genomförandet av tvärvillkorssystem i de nya medlemsstaterna

Den gemensamma jordbrukspolitiken reformerades år 2003 och en av de viktigaste beståndsdelarna i reformen var införandet av tvärvillkorssystemet. Detta system innebär att jordbrukare i sin jordbruksverksamhet i högre grad måste ge akt på vissa regler om miljön, hälsa hos djur och växter, djurskyddsstandarder och goda villkor för både jordbruk och miljö. Om en inspektion skulle avslöja att en jordbrukare inte har följt de erforderliga villkoren, riskerar han delvist eller fullt avdrag på sina direktstödsutbetalningar. 

 

I de nya medlemsstaterna kommer införandet av tvärvillkorssystemet att betyda enorma kostnader för administration och kontroller. I det här sammanhanget borde givetvis den minskade nivån på direktutbetalningarna i de nya medlemsstaterna beaktas, samtidigt som man bestämmer tidsfrister för genomförande av tvärvillkorssystemet. Full tillämpning av tvärvillkorssystemet innan direktutbetalningarna når EU-15-nivå skulle resultera i fler och ännu djupare ojämlika villkor för de nya medlemsstaternas jordbrukare i fråga om administrativa restriktioner som tvingats på dem och den kompensation som erhållits.

 

Inom ramen för diskussion kring kommissionens rapport om tvärvillkorssystemets genomförande framförde de nya medlemsstater som berörs tydligt och samstämmigt sitt förslag om ett gradvist genomförande av det nya systemet.

 

Kan kommissionen tänka sig att genomföra tvärvillkorssystemet gradvis från 2009 och från 2012 för Bulgarien och Rumänien och inom den inledande stegvisa sexårsperioden i de nya medlemsstaterna?

 

 

Ingiven: 18.07.2007

Vidarebefordrad: 20.07.2007

Sista svarsdag: 27.07.2007

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy