Procedūra : 2007/2628(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-0052/2007

Pateikti tekstai :

O-0052/2007 (B6-0320/2007)

Debatai :

PV 24/10/2007 - 14
CRE 24/10/2007 - 14

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 29kWORD 28k
2007 m. rugpjūčio 29 d.
O-0052/2007

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0052/07

pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį

pateikė Josep Borrell Fontelles Vystymosi komiteto vardu

Komisijai


  Tema: Oslo deklaracijos pagrindu sudaryta tarptautinė sutartis dėl draudimo naudoti kasetines bombas

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Po to, kai 2007 m. vasario 23 d. buvo priimta Oslo deklaracija, kurioje raginama sudaryti tarptautinę sutartį siekiant visame pasaulyje uždrausti naudoti kasetines bombas, ir po to, kai tęsiant šią veiklą 2007 m. gegužės 24 ir 25 d. buvo surengta Limos konferencija dėl kasetinių bombų, maždaug 80 valstybių, įskaitant beveik visas ES valstybes nares, nusprendė paremti procesą, kuriuo siekiama sudaryti minėtąją sutartį. 2007 m. spalio mėn. pabaigoje Belgijoje bus surengtas aukšto lygio regioninis susitikimas šiuo klausimu. Gruodžio mėn. Vienoje įvyks trečioji pasaulinė konferencija, kuri pratęs Oslo ir Limos susitikimų darbą.

 

  1. Kokių veiksmų ėmėsi Komisija, atsižvelgdama į ankstesnes Parlamento rezoliucijas, kuriose išreiškiama parama Oslo procesui, ypač į 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Konvencijos dėl biologinių ir toksinių ginklų uždraudimo (BTGK), skeveldrinių bombų ir įprastinių ginklų, kurioje ES raginama paremti iniciatyvą „dėl suprantamos ir veiksmingos konvencijos parengimo, kurios tikslas – visame pasaulyje uždrausti kasetinę ginkluotę“?

 

  1. Ar Komisija ketina dalyvauti Briuselio ir Vienos susitikimuose arba kitaip prisidėti prie derybų, o jei taip, tai kaip?

 

  1. Kokių veiksmų Komisija ėmėsi, kad paskatintų ES valstybes nares priimti nacionalines kasetines bombas draudžiančias priemones, o tarptautiniu mastu paskatintų visas Oslo deklaracijos nepasirašiusias valstybes ją pasirašyti? Kokių veiksmų Komisija imasi, kad paremtų dabartinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal  Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų (angl. CCW), o ypač V protokolo dėl likusių nuo karo sprogmenų, įgyvendinimą?

 

  1. Kokias programas ir projektus, skirtus pagelbėti bendruomenėms ir asmenims, kuriems kelia grėsmę nesprogusios kasetinės bombos, išminuoti bombarduotoms vietovėms, informuoti apie pavojus bei sunaikinti uždraustų kasetinių bombų atsargoms, Komisija remia ar ketina remti trečiose šalyse?

 

  1. Ar Komisija, atsižvelgdama į naujausias tarptautines iniciatyvas, svarsto galimybes surengti tarptautinę konferenciją, skirtą ES vaidmeniui po konfliktų susidorojant su po karo likusių sprogmenų socialiniu ir ekonominiu, humanitariniu poveikiu ir poveikiu vystymuisi?

 

 

Pateikta: 29.08.2007

Perduota: 31.08.2007

Atsakyti iki: 07.09.2007

 

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika