Parlamentní otázka - O-0067/2007Parlamentní otázka
O-0067/2007

Ochrana spotřebitelů a nárůst cen

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0067/07
kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu
položil poslanec Luis Manuel Capoulas Santos skupinu PSE
Komisi

Postup : 2007/2641(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0067/2007
Předložené texty :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Hlasování :
Přijaté texty :

Nedávné případy nárůstu spotřebitelských cen, které jsou spojeny s nárůstem cen zemědělských surovin, Komisi přinutily přijmout jistá opatření, jako např. zrušení vyjímání půdy z produkce u obilovin, a také začít nalézat nouzová řešení pro další odvětví, jako je odvětví mléka, které bylo ovlivněno nárůstem cen surovin určených ke krmným účelům.

 

Tato situace ovlivnila nejen evropská odvětví produkce, ale měla také výrazný přímý dopad na spotřebitele a rodinné rozpočty v Evropě.

 

Evropský parlament tudíž vyjadřuje svou spokojenost jak s opatřeními, jako je zrušení vyjímání půdy z produkce, tak s oznámením Komise při plenárním zasedání ve Štrasburku, že platnost tohoto opatření v případě potřeby prodlouží o další rok; vyjadřuje také své obavy nad současnou situací nárůstu cen, která vyžaduje nová nouzová opatření a která by si zasloužila důkladnější zkoumání ze strany evropských orgánů, a to nikoli pouze v rámci tzv. „health check“.

 

Mohla by Komise uvést, jaká opatření týkající se postižených odvětví hodlá přijmout s cílem čelit výše popsané situaci?

 

Uvažuje Komise o konkrétních opatřeních týkajících se ochrany spotřebitelů a rodinných rozpočtů?

 

Nedomnívá se Komise, že různé situace nárůstu cen by měly vést k širší reflexi, která by přesáhla rámec přijímání konkrétních opatření pro každou situaci (obiloviny, mléko atd.)?

 

 

Předložení: 12.10.2007

Postoupení: 16.10.2007

Platné do: 23.10.2007