Parlamendi esitatud küsimus - O-0067/2007Parlamendi esitatud küsimus
O-0067/2007

Tarbijakaitse ja hinnatõus

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0067/07
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Luis Manuel Capoulas Santos PSE fraktsiooni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetlus : 2007/2641(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0067/2007
Esitatud tekstid :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Viimased tarbijahinna kallinemise juhtumid, mis tulenevad põllumajandussaaduste hinnatõusust, on sundinud komisjoni võtma teatavaid meetmeid, nagu maa tootmisest kõrvalejätmise kaotamine, kui see on mõeldud teraviljakasvatuseks, samuti kiireloomuliste lahenduste otsimine teistes sektorites, nagu piimatööstus, mida on mõjutanud loomasööda hinnatõus.

 

Lisaks häirete tekitamisele Euroopa tootmissektoris, on sellel olukorral samuti tugev otsene mõju Euroopa tarbijatele ja perekondade majanduslikule seisundile.

 

Kuigi Euroopa Parlament väljendab rahulolu selliste meetmete üle nagu maa taaskasutusse võtmine ning voliniku Strasbourgi täiskogu ees tehtud teade, mille kohaselt pikendatakse nimetatud meedet vajaduse korral aasta võrra, on parlamenti siiski ka mures kujunenud olukorra pärast seoses hinnatõusuga, mis nõuab uusi kiireloomulisi meetmeid ning mille üle tuleks Euroopa institutsioonides sügavamalt järele mõelda, mitte ainult tegelda sellega „profülaktika” korras.

 

Palume komisjonil täpsustada, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta asjaomastes sektorites, et tulla toime kirjeldatud olukorraga.

 

Kas komisjon kavatseb võtta konkreetseid meetmeid tarbijate ja perekondade majandusliku olukorra kaitseks?

 

Kas komisjon on arvamusel, et hinnatõusust tekkinud olukord vajaks laialdasemat järelemõtlemist kui vaid üksikuid sektoreid (teraviljakasvatus, piimatööstus jne) käsitlevate konkreetsete meetmete kehtestamine?

 

 

Esitatud: 12.10.2007

Edastatud: 16.10.2007

Vastuse tähtaeg: 23.10.2007