Parlamento klausimas - O-0067/2007Parlamento klausimas
O-0067/2007

Vartotojų apsauga ir kainų augimas

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0067/07
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Luis Manuel Capoulas Santos PSE vardu
Komisijai

Procedūra : 2007/2641(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0067/2007
Pateikti tekstai :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Naujausias vartojimo kainų pakilimas, susijęs su išaugusiomis žemės ūkio žaliavų kainomis, privertė Komisiją imtis kai kurių priemonių, pvz., javų auginimui netaikyti reikalavimo atidėti žemę, taip pat pradėti svarstyti galimus skubius sprendimus kitose srityse, pvz., pieno ūkyje, kuriam daro įtaką pašarų kainų augimas.

 

Ši padėtis ne tik turi įtakos Europos gamybos sektoriams, bet ir stipriai tiesiogiai veikia vartotojus ir Europos namų ūkius.

 

Nors Europos Pralamentas pritaria tokioms priemonėms kaip reikalavimo atidėti žemę netaikymas ir Komisijos narės per Strasbūro plenarinę sesiją paskelbtam pareiškimui, kad prireikus šios priemonės vykdymas bus pratęstas dar vieniems metams, tačiau taip pat reiškia susirūpinimą dėl dabartinio kainų augimo, kuriam įveikti būtinos naujos skubios priemonės ir kurį turėtų išsamiau svarstyti ES institucijos, neapsiribodamos vien padėties diagnoze.

 

Ar Komisija negalėtų nurodyti, kokių priemonių ji ketina imtis atitinkamuose sektoriuose reaguodama į aptartą padėtį?

 

Ar Komisija ketina imtis konkrečių priemonių, kuriomis siekiama apginti vartotojus ir apsaugoti namų ūkius?

 

Ar Komisija nemano, kad įvairaus pobūdžio kainų augimui turėtų būti skirta daugiau dėmesio, neapsiribojant vien konkretiems atvejams (grūdams, pienui ir t. t.) taikomomis priemonėmis?

 

 

Pateikta: 12.10.2007

Perduota: 16.10.2007

Atsakyti iki: 23.10.2007