Parlementaire vraag - O-0067/2007Parlementaire vraag
O-0067/2007

Consumentenbescherming en prijsverhogingen

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0067/07
ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
van Luis Manuel Capoulas Santos, namens de PSE-Fractie
aan de Commissie

Procedure : 2007/2641(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0067/2007
Ingediende teksten :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De laatste verhogingen van de consumptieprijzen die verband houden met de verhoging van de kosten van landbouwgrondstoffen, hebben de Commissie genoopt tot het nemen van bepaalde maatregelen, zoals de beëindiging van de braaklegging voor granen en het zoeken naar urgente oplossingen voor andere sectoren, zoals de zuivelsector, die te lijden heeft onder de verhoging van de prijzen van veevoeder.

 

Naast de gevolgen voor de Europese productiesectoren heeft deze situatie tevens een aanzienlijke rechtstreekse weerslag op de consumenten en de spaartegoeden van de Europese gezinnen.

 

Hoewel het Europees Parlement verheugd is over de maatregelen, zoals de beëindiging van de braaklegging en de aankondiging door de commissaris in de plenaire vergadering in Straatsburg dat genoemde maatregel zo nodig voor een geheel verkoopseizoen zal worden verlengd, is het ook ongerust over de huidige situatie van de prijsverhogingen die nieuwe urgente maatregelen noodzakelijk maakt, alsmede een diepgaandere analyse door de Europese instellingen, niet alleen in het kader van de health check.

 

Kan de Commissie specificeren welke maatregelen zij met de getroffen sectoren gaat nemen om aan de uiteengezette situatie het hoofd te bieden?

 

Overweegt de Commissie concrete maatregelen op het stuk van de consumentenbescherming en het behoud van de spaartegoeden van de gezinnen?

 

Is de Commissie niet van mening dat de uiteenlopende situaties ten aanzien van de prijsverhogingen een uitgebreidere analyse behoeven die verder gaat dan de invoering van concrete maatregelen voor de afzonderlijke sectoren (graan, melk, enz.)?

 

 

Ingediend: 12.10.2007

Doorgezonden: 16.10.2007

Uiterste datum beantwoording: 23.10.2007