Pytanie poselskie - O-0067/2007Pytanie poselskie
O-0067/2007

Ochrona konsumentów i podwyżka cen

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0067/07
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu Grupy PSE
do Komisji

Procedura : 2007/2641(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0067/2007
Teksty złożone :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Ostatnie podwyżki cen konsumpcyjnych związane ze wzrostem kosztów surowców rolnych zmusiły Komisję do podjęcia określonych działań, takich jak np. zniesienie odłogowania w przypadku zbóż, a także do rozważenia pilnych rozwiązań dla innych sektorów, np. mleczarskiego, dotkniętego wzrostem cen środków żywienia zwierząt.

 

Poza wpływem na sektory europejskiej produkcji, sytuacja ta odbiła się także dużym echem bezpośrednio na konsumentach i sytuacji finansowej europejskich rodzin.

 

Choć Parlament Europejski wyraża zadowolenie z podjęcia takich środków, jak zniesienie odłogowania oraz z ogłoszenia przez Komisję przed sesją plenarną w Strasburgu przedłużenia, w razie konieczności, okresu obowiązywania tego środka o rok gospodarczy, wyraża on również zaniepokojenie obecnymi podwyżkami cen, które wymagają nowych pilnych środków oraz powinny być przedmiotem głębszej analizy ze strony europejskich instytucji, nie tylko w ramach „health check”.

 

Czy Komisja mogłaby określić środki, jakie zamierza podjąć w odniesieniu do dotkniętych podwyżką sektorów, aby sprostać opisanej sytuacji?

 

Czy Komisja przewiduje konkretne środki w zakresie ochrony konsumentów i gospodarki rodzinnej?

 

Czy Komisja nie uważa, że różne przypadki wzrostu cen zasługują na szerszą analizę wychodzącą poza wdrożenie konkretnych środków w odniesieniu do poszczególnych sytuacji (zboża, mleko itp)?

 

 

Przedłożone: 12.10.2007

Przekazane: 16.10.2007

Termin na udzielenie odpowiedzi: 23.10.2007