Parlamentsfråga - O-0067/2007Parlamentsfråga
O-0067/2007

Konsumentskydd och prishöjningar

12.10.2007

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0067/07
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Luis Manuel Capoulas Santos för PSE-gruppen
till kommissionen

Förfarande : 2007/2641(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0067/2007
Ingivna texter :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Omröstningar :
Antagna texter :

De senaste konsumentprishöjningarna till följd av de ökade kostnaderna för jordbruksråvaror har tvingat kommissionen att vidta vissa åtgärder, som att slopa kravet på träda för spannmål, och att börja överväga nödlösningar för andra branscher, exempelvis mjölkindustrin, som drabbats av de stigande foderpriserna.

 

Förutom att slå mot de europeiska produktionssektorerna får denna situation även kraftiga och direkta följder för konsumenterna och de europeiska hushållens ekonomi.

 

Europaparlamentet välkomnar åtgärder som det slopade kravet på träda och kommissionsledamotens tillkännagivande i plenum i Strasbourg att denna åtgärd om nödvändigt ska förlängas med ett regleringsår, men uttrycker samtidigt sin oro över den nuvarande situationen med stigande priser som kräver nya nödlösningar och som EU-institutionerna borde gå på djupet med, inte bara i form av en ”hälsokontroll”.

 

Kan kommissionen ange vilka åtgärder den tänker vidta tillsammans med de berörda sektorerna för att få bukt med denna situation?

 

Tänker sig kommissionen några konkreta åtgärder för att skydda konsumenterna och trygga hushållens ekonomi?

 

Anser inte kommissionen att de olika formerna av prishöjningar förtjänar ett helhetsgrepp som går längre än konkreta åtgärder för varje enskilt fall (spannmål, mjölk osv.)?

 

 

Ingiven: 12.10.2007

Vidarebefordrad: 16.10.2007

Sista svarsdag: 23.10.2007