Parlamentní otázka - O-0069/2007Parlamentní otázka
O-0069/2007

Výrazný nárůst cen potravin a ochrana spotřebitele

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0069/07
kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu
položili poslanci Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas a Liam Aylward skupinu UEN
Komisi

Postup : 2007/2641(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0069/2007
Předložené texty :
O-0069/2007 (B6-0378/2007)
Hlasování :
Přijaté texty :

V poslední době byl v Evropské unii, zejména v nových členských státech, zaznamenán výrazný nárůst cen základních potravin.

 

Například v Polsku vzrostla za poslední dva roky cena chleba o 15 %, cena jablek o 83 %, brambor o 33 % a u mléka se téměř zdvojnásobila.

 

V Itálii, Irsku a Litvě se na bezmála dvojnásobek zvýšily ceny obilí, mléka, ovoce a zeleniny.

 

Evropská unie chce přitom omezit zemědělskou výrobu, ačkoli se zdá, že je tato politika čím dál více v rozporu s potřebami spotřebitelů.

 

Plánuje Evropská komise ověření své správní politiky omezování zemědělské výroby v EU?

 

 

Předložení: 16.10.2007

Postoupení: 18.10.2007

Platné do: 25.10.2007