Parlamentná otázka - O-0069/2007Parlamentná otázka
O-0069/2007

Výrazné zvyšovanie cien potravín a ochrana spotrebiteľa

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0069/07
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas a Liam Aylward, v mene skupiny UEN
Komisii

Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0069/2007
Predkladané texty :
O-0069/2007 (B6-0378/2007)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Nedávno sa v Európskej únii zaznamenalo výrazné zvýšenie cien základných potravín, najmä v nových členských štátoch.

 

Napríklad v Poľsku sa cena chleba za posledné dva roky zvýšila o 15 %, jablká zdraželi o 83 % a zemiaky o 33%, kým cena mlieka vzrástla dvojnásobne.

 

Ceny obilnín, mlieka a ovocia a zeleniny sa v Taliansku, Írsko a Litve takmer zdvojnásobili.

 

Súbežne sa politika EÚ snaží o obmedzovanie poľnohospodárskej produkcie. Táto politika sa dostáva čoraz viac do rozporu s potrebami spotrebiteľov.

 

Plánuje Európska komisia prehodnotiť svoju administratívnu politiku obmedzovania poľnohospodárskej produkcie v EÚ?

 

 

Predložené: 16.10.2007

Postúpené: 18.10.2007

Termín pre odpoveď: 25.10.2007