Întrebare parlamentară - O-0076/2007Întrebare parlamentară
O-0076/2007

Gruparea europeană de cooperare teritorială

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0076/07/rev.1
în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură
de Gerardo Galeote, în numele Comisia pentru dezvoltare regională
Comisiei

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0076/2007
Texte depuse :
O-0076/2007 (B6-0008/2008)
Voturi :
Texte adoptate :

Gruparea europeană de cooperare teritorială a fost aprobată prin Regulamentul (CE) nr. 1082/2006[1] din 5 iulie 2006. Acest nou cadru juridic al legislaţiei comunitare constituie un instrument menit să promoveze cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi/sau interregională între statele membre UE, al cărui unic scop este sporirea coeziunii economice şi sociale, adică unul dintre principiile fundamentale ale tratatelor.

 

Aşa cum se menţionează în lista neexhaustivă de la anexa III din Directiva 2004/18/CE[2]  din 31 martie 2004, din aceste grupări pot face parte deopotrivă state membre, autorităţi regionale şi locale şi organisme de drept public. Acest lucru presupune un număr de potenţiale grupări europene în domenii foarte variate.

 

Principala noutate introdusă de acest regulament este faptul că acest tip de grupări beneficiază de personalitate juridică, ceea ce are o valoare implicită şi facilitează cooperarea la nivelul Uniunii Europene, atât din punct de vedere operaţional, cât şi din punct de vedere al dezvoltării. În plus, aceste forme de cooperare nu vor fi neapărat cofinanţate de UE, care lasă  însă deschisă posibilitatea de a adera la această cooperare.

 

Pentru a pune în aplicare acest regulament, statele membre ar trebui să fi luat măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestuia până la 1 august 2007.

 

Observăm că, până în prezent, statele membre nu şi-au adaptat încă legislaţiile, nici nu au luat măsurile necesare pentru a permite punerea în aplicare a regulamentului şi, prin urmare, este imposibil ca acest regulament să fi fost aplicat în toate statele membre până la 1 august 2007.

 

Având în vedere această situaţie de încălcare gravă a normelor comunitare de către statele membre, precum şi consecinţele economice pentru statele afectate:

 

Care sunt măsurile pe care le ia Comisia pentru a îmbunătăţi această situaţie?

 

 

Depunere: 22.11.2007

Transmitere: 26.11.2007

Data limită: 03.12.2007