Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0081/2007

Внесени текстове :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Разисквания :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 35kWORD 43k
10 декември 2007 г.
O-0081/2007

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0081/07/rev.1

съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП

от Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin и Jan Andersson, от името на групата PSE

към Комисията


  Относно: Европейска стратегия за ромите

 Отговор по време на пленарно заседание 

През м. април 2005 г. Европейският парламент прие резолюция относно положението на ромите (P6_TA(2005)0151), с която призовава Европейската комисия да подготви съобщение относно начините, по които ЕС най-добре би могъл да координира и насърчи усилията за подобряване на положението на ромите, както и да приеме план за действие с ясни препоръки към държавите-членки. Резолюцията предлага също така да се разгледа възможността за признаване на ромите като транснационално европейско малцинство.

 

Бяха предприети редица инициативи, които засягат въпроси, свързани с ромите, но до момента Европейската комисия не е предложила цялостен план за действие. Възнамерява ли Европейската комисия да състави съобщение относно въпросите, свързани с ромите, през идната година, като има предвид гореупоменатото искане на Европейския парламент?

 

Какъв е размерът на европейски средства, насочени към интеграцията на ромските общности, до които държавите-членки имат достъп? Предприела ли е Комисията действия за оценка на реалното въздействие на европейското финансиране за приобщаването на ромите?

 

Разглежда ли Европейската комисия възможността за адаптиране на своите институционални структури с цел по-ефективно разрешаване на въпросите, свързани с ромите? Има ли готовност Европейската комисия да създаде звено по въпроси, свързани с ромите,  или да  установи междуведомствена група по въпроси, свързани с ромите? Ако не, по какъв начин Европейската комисия ще осигури ефективна координация на своите усилия за подкрепа на социалната и икономическа интеграция на ромските общности с инициативи в областта на други политики? Разглежда ли Европейската комисия възможността за прехвърляне на основната отговорност във връзка с въпросите, свързани с ромите, в рамките на портфейла от правомощията само на един член на Европейската комисия?

 

Има ли Европейската комисия готовност да въведе в действие мерките за насърчаване на социалната интеграция на ромите, в съответствие с нейните препоръки в Директива 2000/43/ЕО[1]?

 

Разглежда ли Европейската комисия възможността за по-активно участие в инициативата „Десетилетие на приобщаването на ромите“, като евентуално назначи координатор на ЕК по въпросите, свързани с ромите?

 

 

Внесен: 10.12.2007

Предаден: 12.12.2007

Краен срок за отговор: 19.12.2007

 

[1]  ОВ L 180 от 19.7.2000 г., стр. 22.

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност