Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0081/2007Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0081/2007

En europæisk strategi for romaer

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0081/07/ændr.1
jf. forretningsordenens artikel 108
af Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin og Jan Andersson for PSE-Gruppen
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0081/2007
Indgivne tekster :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I april 2005 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om romaernes situation i Den Europæiske Union (P6_TA(2005)0151), hvori det opfordrede Kommissionen til at udarbejde en meddelelse om, hvorledes EU i samarbejde med medlemsstaterne bedst kan koordinere og fremme bestræbelser på at forbedre romaernes situation, og at vedtage en handlingsplan med klare henstillinger til medlemsstaterne. Desuden indeholdt beslutningen en opfordring til at overveje at anerkende romaerne som et europæisk mindretal.

 

Der er blevet taget flere initiativer vedrørende romaernes situation, men Kommissionen har ikke hidtil forelagt en generel handlingsplan. Agter Kommissionen at udarbejde en meddelelse om roma-anliggender næste år på baggrund af Europa-Parlamentets omtalte anmodning?

 

Hvor store midler er der til rådighed for medlemsstaterne til integrering af roma-samfundene? Har Kommissionen foretaget en evaluering af, hvilke resultater der er opnået med EU-finansieringen af romaernes integration?

 

Overvejer Kommissionen at tilpasse sine institutionelle strukturer for at håndtere roma-anliggender mere effektivt? Vil den eventuelt nedsætte en gruppe for roma-anliggender, eller nedsætte en intern gruppe for romaer? Hvis ikke, hvordan vil Kommissionen så sikre en effektiv samordning af sin indsats med henblik på social og økonomisk integration af roma-samfundene og med andre politiske initiativer? Vil Kommissionen overveje at placere det primære ansvar for roma-anliggender hos et enkelt medlem af Kommissionen?

 

Vil Kommissionen eventuelt håndhæve foranstaltningerne med henblik på roma-folkets sociale integration, således som det anbefales i direktiv 2000/43/EF[1]?

 

Overvejer Kommissionen muligheden af i højere grad at deltage i initiativet om "Årtiet for romaernes inddragelse", eventuelt ved at udpege en EU-koordinator for roma-anliggender?

 

 

Indgået: 10.12.2007

Videresendt: 12.12.2007

Besvarelsesfrist: 19.12.2007