Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0081/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Keskustelut :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 26kWORD 41k
10. joulukuuta 2007
O-0081/2007

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0081/07/tark.1

työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson, PSE-ryhmän puolesta

komissiolle


  Aihe: Unionin romanistrategia

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2005 päätöslauselman romanien tilanteesta Euroopan unionissa (P6_TA(2005)0151), jossa se kehotti komissiota laatimaan tiedonannon siitä, miten EU voi parhaiten koordinoida ja edistää toimia romanien tilanteen parantamiseksi, ja hyväksymään toimintasuunnitelman, jossa annetaan selkeitä suosituksia jäsenvaltioille. Päätöslauselmassa kehotettiin myös harkitsemaan romanien tunnustamista eurooppalaiseksi vähemmistöksi.

 

Romaneja koskeviin kysymyksiin liittyviä aloitteita on käynnistetty, mutta Euroopan komissio ei toistaiseksi ole esittänyt kattavaa toimintasuunnitelmaa. Aikooko komissio laatia tulevan vuoden aikana romaneja koskevan tiedonannon, pitäen mielessä Euroopan parlamentin edellä mainitun pyynnön?

 

Kuinka paljon unionin varoja on varattu jäsenvaltioille, jotka pyrkivät kotouttamaan romaniyhteisöjä? Onko komissio arvioinut sitä, miten yhteisön antama rahoitus on tosiasiallisesti vaikuttanut romanien kotoutumiseen?

 

Onko komissio harkinnut mahdollisuutta mukauttaa institutionaalisia rakenteitaan voidakseen käsitellä romanikysymyksiä tehokkaammin? Onko komissio valmis perustamaan romaniasioiden yksikön tai luomaan romaniasioita käsittelevän yksiköiden välisen ryhmän? Jos komissio vastaa kieltävästi, miten se aikoo varmistaa toimiensa tehokkaan koordinoinnin romaniyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista kotouttamista koskevan tavoitteen sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin liittyviin aloitteisiin? Voisiko komissio harkita sitä, että ensisijainen vastuu romanikysymyksistä siirrettäisiin yhden ainoan komission jäsenen kannettavaksi?

 

Onko komissio valmis toteuttamaan direktiivissä 2000/43/EY[1] vahvistettujen suositusten mukaisesti toimia, joilla kannustetaan edistämään romaniväestöjen kotoutumista?

 

Harkitseeko komissio mahdollisuutta osallistua tiiviimmin "Romanien integraation vuosikymmen" -aloitteeseen esimerkiksi nimittämällä romaniasioiden EY-tason koordinaattorin?

 

 

Jätetty: 10.12.2007

Välitetty: 12.12.2007

Määräaika: 19.12.2007

 

[1]  EUVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö