Parlamenta jautājums - O-0081/2007Parlamenta jautājums
O-0081/2007

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0081/2007
Iesniegtie teksti :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0081/07/pārsk.1

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin un Jan Andersson, PSE grupas vārdā

Komisijai

 

Temats Ėiropas stratēģija par romu stāvokli

 

Eiropas Parlaments 2005. gada aprīlī pieņēma rezolūciju par romu stāvokli Eiropas Savienībā (P6_TA(2005)0151), aicinot Eiropas Komisiju sagatavot paziņojumu par to, kā ES sadarbībā ar dalībvalstīm var vislabāk koordinēt un sekmēt centienus, lai uzlabotu romu situāciju, kā arī pieņemtu rīcības plānu ar skaidriem ieteikumiem dalībvalstīm; minētā rezolūcija aicina arī apsvērt romu atzīšanu par vienu no Eiropas minoritātēm.

 

Saistībā ar romu jautājumu ir veikti daudzi pasākumi, taču Eiropas Komisija līdz šim nav izstrādājusi visaptverošu rīcības plānu. Vai Eiropas Komisija nākamajā gadā paredz sagatavot paziņojumu par romu jautājumu, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Parlamenta prasību?

 

Cik liels ir Eiropas Savienības līdzekļu apjoms, kas pieejams dalībvalstīm, lai īstenotu romu kopienas integrāciju? Vai Komisija ir veikusi novērtējumu par ES līdzekļu patieso ietekmi uz romu integrāciju?

 

Vai Eiropas Komisija apsver iespēju pielāgot tās institucionālās struktūras, lai efektīvāk risinātu romu jautājumu? Vai Eiropas Komisija ir gatava izveidot Romu nodaļu vai izveidot Romu iekšējo dienestu grupu? Ja ne, kā Eiropas Komisija nodrošinās, ka tiek efektīvi koordinēti tās centieni ar citām politikas iniciatīvām atbalstīt romu kopienas sociālo un ekonomisko integrāciju? Vai Eiropas Komisija apsver iespēju uzticēt galveno atbildību par romu jautājumiem vienam Eiropas komisāram?

 

Vai Eiropas Komisija ir gatava īstenot veicināšanas pasākumus romu sociālās integrācijas jomā, kā tas ierosināts Direktīvā 2000/43/EK[1]?

 

Vai Eiropas Komisija apsver iespēju vairāk iesaistīties pasākumā „Romu integrācijas desmitgade”, vajadzības gadījumā izveidojot EK koordinatora amatu romu jautājumos?

 

 

Iesniegts: 10.12.2007

Nosūtīts: 12.12.2007

Termiņš atbildei: 19.12.2007