Întrebare parlamentară - O-0081/2007Întrebare parlamentară
O-0081/2007

O strategie europeană privind populaţia romă

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0081/07/rev.1
în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură
de Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin şi Jan Andersson, în numele Grupului PSE
Comisiei

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0081/2007
Texte depuse :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Voturi :
Texte adoptate :

În aprilie 2005, Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie privind situaţia romilor (P6_TA(2005)0151), invitând Comisia Europeană să pregătească o comunicare privind cea mai bună modalitate în care UE ar putea coordona şi promova eforturile pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor şi să adopte un plan de acţiuni cu recomandări clare către statele membre. De asemenea, rezoluţia a sugerat să fie luată în considerare recunoaşterea romilor ca minoritate europeană transnaţională.

 

Au fost demarate mai multe iniţiative care privesc situaţia romilor, dar Comisia Europeană nu a propus până acum un plan global de acţiuni. Intenţionează Comisia Europeană să elaboreze anul viitor o comunicare privind situaţia romilor, ţinând cont de cererea mai sus menţionată a Parlamentului European?

 

Care este valoarea totală a fondurilor europene disponibile pentru statele membre având ca scop integrarea comunităţilor rome? A evaluat Comisia impactul propriu-zis al fondurilor europene asupra integrării populaţiei rome?

 

A luat Comisia Europeană în considerare posibilitatea de a-şi adapta structurile sale instituţionale pentru a se ocupa mai eficient de problemele populaţiei rome? Este Comisia Europeană pregătită să creeze o Unitate Romă sau un Grup interservicii rom ? Dacă nu, cum va asigura Comisia Europeană coordonarea eficace a eforturilor sale pentru sprijinirea integrării sociale şi economice a comunităţii rome cu alte iniţiative de politici? Se gândeşte Comisia Europeană să  aloce responsabilitatea principală pentru problemele populaţiei rome în portofoliul unui singur comisar european?

 

Este Comisia Europeană pregătită să pună în aplicare măsuri de stimulare pentru integrarea socială  a populaţiei rome, aşa cum se recomandă în Directiva 2000/43/CE[1]?

 

Ia Comisia Europeană în considerare posibilitatea de a se implica mai mult în iniţiativa „Deceniul de integrare a romilor”, eventual prin numirea unui coordonator UE pentru probleme ale populaţiei rome?

 

 

Depunere: 10.12.2007

Trimisă: 12.12.2007

Termen pentru răspuns: 19.12.2007