Parlamentarno vprašanje - O-0081/2007Parlamentarno vprašanje
O-0081/2007

Evropska strategija za Rome

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0081/07/rev.1
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložila Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin in Jan Andersson, v imenu skupine PSE
za Komisijo

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0081/2007
Predložena besedila :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Aprila 2005 je Evropski parlament sprejel resolucijo o položaju Romov (P6_TA(2005)0151), v kateri je pozval Evropsko komisijo, naj v sporočilu obrazloži, kako bi lahko EU na najboljši način uskladila in spodbudila prizadevanja za izboljšanje  položaja Romov, ter sprejme akcijski načrt z jasnimi priporočili za države članice.  V resoluciji je bilo tudi predlagano, da se razmisli o priznanju Romov kot evropske transnacionalne manjšine.

 

Čeprav je bilo v zvezi z vprašanjem Romov sprejetih že mnogo pobud, Evropska komisija doslej še ni predstavila celostnega akcijskega načrta. Ali namerava Evropska komisija v prihodnjem letu ob upoštevanju omenjene zahteve Evropskega parlamenta pripraviti osnutek sporočila o vprašanju Romov?

 

Kolikšna sredstva imajo na voljo države članice, ki si prizadevajo za vključevanje romskih skupnosti? Je Komisija opravila oceno dejanskega vpliva evropskih sredstev na vključevanje Romov?

 

Ali Evropska komisija upošteva možnost prilagoditve svojih institucionalnih struktur, da bi te lahko bolj učinkovito reševale vprašanj v zvezi z Romi? Je Evropska komisija pripravljena ustanoviti enoto za Rome ali medresorsko skupino za Rome? Če ni pripravljena, kako namerava zagotoviti učinkovito usklajevanje prizadevanj v podporo družbenega in gospodarskega vključevanja romskih skupnosti z drugimi političnimi pobudami? Bi Evropska komisija razmislila o možnosti, da  primarno odgovornost za vprašanja Romov prenese na eno samo področje delovanja Evropske komisije?

 

Je Evropska komisija pripravljena izvajati spodbujevalne ukrepe za družbeno integracijo Romov,  kot priporoča Direktiva 2000/43/ES[1]?

 

Ali Evropska komisija razmišlja o možnosti, da bi se bolj vključila v pobudo „Desetletje vključevanja Romov“ in morda imenovala svojega koordinatorja za romska vprašanja?

 

 

Vloženo: 10.12.2007

Posredovano: 12.12.2007

Rok za odgovor: 19.12.2007