Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0002/2008

Texte depuse :

O-0002/2008 (B6-0003/2008)

Dezbateri :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 30kWORD 27k
9 ianuarie 2008
O-0002/2008

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0002/08

în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură

de Viktória Mohácsi, în numele Grupului ALDE

Comisiei


  Subiect: O strategie europeană privind comunitatea rromă

 Răspuns în plen 

În aprilie 2005, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind situaţia rromilor (P6_TA(2005)0151), prin care solicită Comisiei Europene să pregătească o comunicare privind cea mai bună modalitate în care Uniunea Europeană ar putea coordona şi promova eforturile necesare pentru ameliorarea situaţiei rromilor şi să adopte un plan de acţiune care să includă recomandări clare pentru statele membre. Rezoluţia propunea, de asemenea, examinarea posibilităţii de a recunoaşte comunitatea rromă drept o minoritate europeană transnaţională. În noiembrie 2007, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind dreptul la liberă circulaţie (P6_TA(2007)0534), în care invită Comisia Europeană să acţioneze fără întârziere şi să elaboreze o strategie globală de includere socială a rromilor şi, nu în ultimul rând, să utilizeze Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe şi fondurile structurale pentru a sprijini autorităţile naţionale, regionale şi locale în eforturile acestora de a asigura includerea socială a rromilor.

 

Au fost lansate o serie de iniţiative privind problemele legate de rromi, dar Comisia Europeană nu a prezentat până acum un plan de acţiune global. Are Comisia intenţia de a redacta, anul viitor, o comunicare privind problemele legate de rromi, având în vedere solicitarea sus-menţionată a Parlamentului European? Are Comisia intenţia de a prezenta o propunere de directivă orizontală de combatere a tuturor formelor de discriminare menţionate la articolul 13 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene?

Care este cuantumul fondurilor europene de care pot dispune statele membre care şi-au stabilit drept obiectiv integrarea comunităţilor rrome? A realizat Comisia vreo evaluare a impactului efectiv al finanţării comunitare pentru integrarea comunităţii rrome?

 

A analizat Comisia posibilitatea adaptării structurilor sale instituţionale pentru a aborda mai eficient aspectele referitoare la comunitatea rromă? Este Comisia Europeană pregătită să creeze o Unitate pentru populaţia rromă sau să înfiinţeze un Grup interservicii pentru probleme legate de rromi? În caz contrar, cum va asigura Comisia Europeană o coordonare eficientă între eforturile sale de sprijinire a integrării sociale şi economice a comunităţilor rrome şi alte iniţiative politice?

 

Este Comisia Europeană pregătită să pună în aplicare măsuri de stimulare a integrării sociale a comunităţii rrome, conform recomandărilor Directivei 2000/43/CE[1] ?

 

Are Comisia Europeană în vedere posibilitatea de a se implica mai mult în iniţiativa „Decada de integrare a rromilor”, desemnând, spre exemplu, un Coordonator al CE pe probleme legate de rromi?

 

 

Depunere: 09.01.2008

Trimisă: 11.01.2008

Termen pentru răspuns: 18.01.2008

 

[1]  JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate