Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-0002/2008

Predložena besedila :

O-0002/2008 (B6-0003/2008)

Razprave :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 28kWORD 45k
9. januar 2008
O-0002/2008

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0002/08

v skladu s členom 108 Poslovnika

predložila Viktória Mohácsi, v imenu skupine ALDE

za Komisijo


  Zadeva: Evropska strategija za Rome

 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Aprila 2005 je Evropski parlament sprejel resolucijo o položaju Romov (P6_TA(2005)0151), v kateri je pozval Evropsko komisijo, naj v sporočilu obrazloži, kako bi lahko EU na najboljši način uskladila in spodbudila prizadevanja za izboljšanje položaja Romov, ter sprejme akcijski načrt z jasnimi priporočili za države članice. V resoluciji je bilo tudi predlagano, naj se razmisli o priznanju Romov kot evropske transnacionalne manjšine. Novembra 2007 je Evropski parlament sprejel resolucijo o pravici do prostega gibanja (P6_TA(2007)0534), v kateri je pozval Komisijo, naj nemudoma ukrepa in oblikuje globalno strategijo za vključevanje Romov v družbo, zlasti s črpanjem sredstev iz sklada za vključevanje in strukturnih skladov, da bi s tem pomagala nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem pri njihovem prizadevanju za zagotovitev vključevanja Romov v družbo;

 

Čeprav je bilo v zvezi z vprašanji Romov sprejetih že mnogo pobud, Evropska komisija doslej še ni predstavila celostnega akcijskega načrta. Ali namerava v prihodnjem letu ob upoštevanju omenjene zahteve Evropskega parlamenta pripraviti osnutek sporočila o vprašanjih Romov? Ali namerava predložiti osnutek horizontalne direktive za boj proti vsem oblikam diskriminacije iz člena 13 Pogodbe o ES?

 

Kolikšna evropska sredstva imajo na voljo države članice, ki si prizadevajo za vključevanje romskih skupnosti? Je Komisija opravila oceno dejanskega vpliva evropskih sredstev na vključevanje Romov?

 

Ali Evropska komisija upošteva možnost prilagoditve svojih institucionalnih struktur, da bi te lahko bolj učinkovito reševale vprašanja v zvezi z Romi? Je Evropska komisija pripravljena ustanoviti enoto za Rome ali medresorsko skupino za Rome? Če ne, kako namerava zagotoviti učinkovito usklajevanje prizadevanj v podporo socialnemu in ekonomskemu vključevanju romskih skupnosti z drugimi političnimi pobudami?

 

Je Evropska komisija pripravljena izvajati spodbujevalne ukrepe za družbeno integracijo Romov, kot priporoča Direktiva 2000/43/ES[1]?

 

Ali Evropska komisija razmišlja o možnosti, da bi se bolj vključila v pobudo „Desetletje vključevanja Romov“ in morda imenovala svojega koordinatorja za romska vprašanja?

 

 

Vloženo: 09.01.2008

Posredovano: 11.01.2008

Rok za odgovor: 18.01.2008

 

[1]  UL L 180 z dne 19.7.2000, str. 22.

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov